Materiał Partnera Dostosowanie przemysłowych instalacji gazowych do norm energetycznych

Dostosowanie przemysłowych instalacji gazowych do norm energetycznych

Rozwój współczesnej energetyki skupia się coraz bardziej na wykorzystaniu paliw płynnych i gazowych, które charakteryzują się lepszymi parametrami energetycznymi, są ekologiczne oraz bardziej opłacalne w stosunku do paliw stałych. Zarówno wielki i średni przemysł przechodzi od ponad dwóch dekad transformację w tym kierunku, a zwłaszcza w ostatnich latach z powodzeniem powstają instalacje biogazowe instalowane także w infrastrukturze do zastosowań komunalnych.

Wyzwania modernizacyjno – adaptacyjne

Jednym z pierwszych zastosowań nowych paliw stały się piece przemysłowe i laboratoryjne, które są podstawowymi urządzeniami w wielu gałęziach przemysłu i są nieodzowne do przeprowadzenia procesów związanych z wypalaniem, hartowaniem i szeroko pojętą obróbką cieplną. Nowoczesne piece zasilane gazem charakteryzują się możliwością uzyskania dokładnej kontroli nad procesami cieplnymi podczas przerobu surowca, co ma decydujący wpływ na pożądane właściwości i jakość produktu. Adaptacja starszych urządzeń i systemów zasilania stała się koniecznością, gdyż przedsiębiorstwa modernizują swój park maszyn i systemy grzewcze, aby móc podołać zaostrzającym się normom energetycznym i cieplarnianym wprowadzanym przez Unię Europejską na przestrzeni ostatnich dekad. Remontowane instalacje muszą mieć odpowiednio dostosowaną całą armaturę gazową, wliczając aparaturę regulacyjną, aparaturę zabezpieczającą i sterującą palnikami, po modernizację lub przeprojektowanie stacji redukcyjnych gazu. Jak podkreśla specjalista z firmy Ga-Ma Gaz sp. z o.o., priorytetem w tego typu modernizacjach jest zawsze zapewnienie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania danej instalacji, co wiąże się z koniecznością zaprojektowania i wykonania nowoczesnego modułu sterowania.

Wykorzystywanie biogazów w agregatach prądotwórczych

Dzięki rozwojowi technologicznemu oraz naciskowi na wykorzystanie biopaliw, coraz częściej stosuje się wykorzystanie biogazów będących produktem ubocznym powstającym z przetworzenia określonej biomasy. Instalacje biogazowe mogą korzystać z gazów wysypiskowych, komunalnych lub ściekowych i dzięki podłączeniu do agregatów prądotwórczych generować moce elektryczne rzędu kilkuset kW. W tych rozwiązaniach kluczowe jest należyte zaprojektowanie i wykonanie ścieżek do biogazu, czyli systemów do zabezpieczania jedno – lub wielostopniowego ograniczania, stopowania lub odblokowania dopływu gazu do palników gazowych. Rozwiązania takie wymagają zastosowania specjalistycznego osprzętu do biogazu oraz opracowania w najdrobniejszych szczegółach dokumentacji wykonawczej do projektu, są jednak coraz szerzej stosowane ze względu na walory zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Podziel się