Materiał Partnera Czym są usługi asenizacyjne?

Czym są usługi asenizacyjne?

Usługi asenizacyjne są świadczone przede wszystkim na obszarach odległych od wielkich aglomeracji, a co za tym idzie nieposiadających przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W przypadku takich gospodarstw ścieki odprowadzane są do szamb i oczyszczalni przydomowych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości przede wszystkim z powodu toksyn, które nie tylko utrudniają funkcjonowanie, ale także prowadzą do zatruć.

Jakie jest współczesne znaczenie asenizacji

Historycznie asenizacja miała wielkie znaczenie, jeśli chodzi o poprawę warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich i zapobieganiu zagrożeniu epidemiologicznemu. Dzisiaj usługi asenizacyjne są mniej popularne ze względu na dość powszechny dostęp do kanalizacji. Z uwagi na większą świadomość społeczną oraz lepszą opiekę zdrowotną, asenizację stosuje się przede wszystkim, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów oraz ewentualnych konsekwencji prawnych z tytułu uchylania się od obowiązku opróżniania szamba, informują pracownicy firmy Richert

Warunki transportu ścieków

Do wywozu ścieków wykorzystywane są wozy asenizacyjne zaopatrzone w specjalistyczny sprzęt. Służy on przede wszystkim do kontrolowanego wypompowywania i przechowywania ścieków bez doprowadzania do ich kontaktu z otoczeniem. Do wywozu szamba wykorzystuje się m.in. węże umożliwiające wypompowanie ścieków nawet z trudno dostępnych zbiorników. Odpady te są przekazywane do oczyszczalni lub rzadziej utylizowane poprzez wywóz na pola asenizacyjne, gdzie mogą służyć jako nawóz.

Pokrewne usługi

Usługi asenizacyjne są często realizowane równolegle z innymi działaniami mającymi na celu utylizację niebezpiecznych odpadów płynnych. Wśród nich wymienia się choćby odpady ropopochodne oraz tłuszcze. Dotyczy to szczególnie obiektów przemysłowych i zakładów gastronomicznych. Tłuszcz oraz odpady oleiste powinny być przechowywane w hermetycznych pojemnikach i przekazywane m.in. do rafinerii. Podobnie jak w przypadku ścieków pozwala to uniknąć zanieczyszczenia środowiska czy zatykania otworów kanalizacyjnych w obiektach użytkowych

Opracowanie:

Richert s.c.

Żukowo , Legionów 7

Podziel się