Materiał Partnera Czym są układy pomiarowe?

Czym są układy pomiarowe?

Układ pomiarowy, zwany także układem pomiarowo-rozliczeniowym, to zestaw różnego rodzaju urządzeń wykorzystywanych do określenia zużycia energii elektrycznej. Do tej grupy zalicza się szczególnie liczniki energii czynnej i biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe. Układ obejmuje także wszelkie połączenia między nimi – służą one do bezpośrednich i pośrednich pomiarów energii elektrycznej. Co warto wiedzieć o układach pomiarowych? Sprawdź!

Układy pomiarowe – najważniejsze informacje

Układy pomiarowe składają się z różnego rodzaju urządzeń – wszystkie mają na celu mierzenie ilości zużytej energii elektrycznej. Co ważne, wykorzystywany do tego celu sprzęt musi spełniać określone wymagania prawne. Do głównych są zaliczane legalizacja i/lub certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi albo homologacja, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego urządzenia. W przypadku części urządzeń nie jest konieczne uzyskanie powyższych świadectw. W takiej sytuacji elementy te muszą otrzymać świadectwo wzorcowania. Potwierdza ono poprawność dokonywanych pomiarów – wyjaśnia ekspert z firmy IT-Energy Sp. z o.o. Dodaje, że badanie te może być wykonywane wyłącznie przez uprawnione laboratoria. Ważne jest regularne sprawdzanie jakości działania urządzeń układów pomiarowych – nie mogą być one przeprowadzane później niż w dniu, gdy kończy się okres ważności cech legalizacyjnych lub zabezpieczających.

Gdzie są instalowane układy pomiarowe?

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w dystrybucji energii elektrycznej wymagają, aby układy pomiarowo-rozliczeniowe były instalowane w odpowiednich miejscach. W zależności od sytuacji mogą być one montowane:

  • po stronie górnego napięcia transformatorów blokowych bądź potrzeb ogólnych – dotyczy to wytwórców energii elektrycznej,
  • na napięciu sieci, z której odbiorca korzysta – w przypadku odbiorców,
  • na zaciskach generatorów źródeł wytwórczych – dotyczy to wytwórców korzystających z energii wytwarzanej przez odnawialne źródła energii bądź źródła pracujące w skojarzeniu.

Na wniosek odbiorcy, układ pomiarowy może być zamontowany w innym miejscu – ważne jest uzyskanie zgody od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W uzasadnionych sytuacjach może on wyrazić zgodę na instalację układu pomiarowego po stronie niskiego napięcia transformatora – dotyczy to odbiorców III grupy przyłączeniowej, przy czym maksymalna moc nie może być większa niż 200 kW. Uzyskanie pozytywnej opinii jest często uwarunkowane – konieczne jest m.in. zastosowanie układu kompensacji strat jałowych transformatora czy też akceptacja przed odbiorcę doliczenia do umowy określonej ilości strat mocy i energii elektrycznej.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas