Materiał Partnera Czym charakteryzują się i do czego służą pyłomierze?

Czym charakteryzują się i do czego służą pyłomierze?

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest sprawą kluczową. Często, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy konieczne jest zastosowanie specjalistycznych urządzeń. Tak dzieje się między innymi w przemyśle górniczym, gdzie warunki pracy są wyjątkowo specyficzne i niebezpieczne. Jednym z urządzeń stanowiących standardowe wyposażenie brygad górniczych jest pyłomierz. Jego zadaniem jest monitorowanie powietrza pod względem poziomu zanieczyszczeń i alarmowanie o jego przekroczeniu.

Zasady działania pyłomierzy

Powietrze wokół nas jest pełne pyłów i zanieczyszczeń różnego pochodzenia, mających niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Większości z nich nie sposób zobaczyć, lecz dzięki specjalistycznym urządzeniom pomiarowym można z dużą dokładnością sprawdzić jak bardzo powietrze jest zanieczyszczone. Do najpopularniejszych urządzeń mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza należą pyłomierze. Zasadę ich działania wyjaśnia ekspert firmy Emag-Serwis producent specjalistycznych czujników górniczych:

Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów urządzeń do pomiaru powietrza. Różnią się metodami działania, gabarytami czy ceną, ale zadaniem ich wszystkich jest sprawdzenie jakości powietrza. W zależności od zastosowanych technologii takie urządzenia mogą ocenić ilość kurzu, dymu, metali ciężkich oraz pyłu przemysłowego, zawartych w atmosferze.

Wśród metod stosowanych do pomiaru zanieczyszczeń na uwagę zasługują pyłomierze działające na zasadzie fotometru laserowego. Ich niezaprzeczalną zaletą jest dokładność dokonywanych pomiarów, szybkie działanie, niezbyt skomplikowana obsługa oraz wygodne wyświetlanie wyników na ekranie. Urządzenia tego typu do pomiaru powietrza wykonują pomiar tłumienia światła laserowego rozproszonego na badanej próbce. Próbka powietrza jest zasysana do aparatu przez specjalną pompkę, zamontowaną w urządzeniu i trafia do komory pomiarowej, gdzie następuje jej analiza. Dane zaś wyświetlane są natychmiast na ekranie. Kolejnym atutem tego typu pyłomierzy jest możliwość skalibrowania ich na dowolny rodzaj pyłu. Dzięki temu urządzenia te są jeszcze bardziej uniwersalne.

Praktyczne zastosowanie pyłomierzy

Obszar zastosowania pyłomierzy jest bardzo szeroki. Przy ich pomocy bada się jakość powietrza w miastach, co zwłaszcza w sezonie zimowym, gdy występuje smog jest częstą praktyką. Jednak najbardziej powszechnie są one stosowane w zakładach przemysłowych głównie z branży stolarskiej, budowlanej czy spożywczej. Pyłomierze górnicze są na wyposażeniu wszystkich kopalń węgla kamiennego, gdzie wraz z czujnikiem poziomu metanu w sposób ciągły monitorują skład powietrza pod ziemią. W tych bardzo ekstremalnych warunkach zapewniają one bezpieczeństwo pracy górników.

Podziel się