Materiał Partnera Jakie typy czujników parametrów atmosfery stosuje się w górnictwie?

Jakie typy czujników parametrów atmosfery stosuje się w górnictwie?

Kopalnie to miejsca szczególnie zagrożone zjawiskami, które mogą mieć dramatyczny przebieg i zagrażać życiu i zdrowiu górników. Oprócz zagrożeń technicznych szczególnie intensywnie występują zagrożenie naturalne. Dlatego w zakładach górniczych stosowane są specjalistyczne systemy pomiarowe, których zadaniem jest stałe monitorowanie tych zagrożeń. Najczęściej montowane są różnego typu czujniki parametrów atmosfery. Przeczytaj, jakie jest ich znaczenie.

Wśród zagrożeń naturalnych takich jak tąpnięcia, osuwiska, erupcje i zagrożenia wodne szczególnie niebezpieczne są te związane z atmosferą panującą w kopalni. Są to zagrożenia metanowe, siarkowodorowe i związane z wyrzutami gazów oraz możliwością wybuchu pyłu węglowego.

Systemy bezpieczeństwa stosowane w górnictwie

Najważniejsze systemy bezpieczeństwa stosowane w zakładach górniczych pracują z wykorzystaniem czujników gazów, mierników jakości powietrza oraz innych urządzeń nadzoru i monitoringu. Ich głównym zadaniem jest ostrzeganie przed zagrożeniami, co ma zagwarantować bezpieczeństwo pracownikom kopalni.

„Stała kontrola – wyjaśnia  specjalista z firmy Emag-Serwis, która dostarcza urządzenia elektrotechniki i automatyki przemysłowej do zakładów górniczych – stanu atmosfery w korytarzach kopalni poprzez specjalistyczne czujniki i urządzenia pomiarowo-sterujące minimalizuje ryzyko wystąpienia wybuchów pyłu węglowego oraz metanu, będącymi najczęstszymi przyczynami katastrof, które mają miejsce w przemyśle wydobywczym”.

Rodzaje czujników parametrów atmosfery

Wśród wielu czujników przeznaczonych do monitorowania jakości powietrza w kopalniach na pierwsze miejsce wysuwają się metanomierze. Zagrożenie wybuchem metanu i skutki, jakie może spowodować takie zjawisko, sprawiają, że kontrola stężenia metanu w atmosferze kopalnianej jest priorytetowa. Czujniki stężenia metanu pozwalają na ciągły monitoring stężenia metanu w powietrzu w zakresie od 0 – 100%. Gwarantują wysoką dokładność pomiarów i bardzo krótki czas detekcji za pomocą czułych sensorów. Umożliwiają także transmisję danych po linii zasilania.

Równie ważnymi urządzeniami są mierniki jakości powietrza i czujniki ciśnienia atmosferycznego, dzięki którym możliwe jest stałe badanie atmosfery w kopalni i monitorowanie zawartości gazów w powietrzu. Urządzenia te pozwalają na ciągły pomiar zawartości w powietrzu takich gazów jak metan, tlen, dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenku azotu i siarkowodór. Czujniki te mają także możliwość badania wilgotności, temperatury i ciśnienia oraz innych parametrów niezbędnych do oceny poziomu bezpieczeństwa w kopalni. Mierniki jakości powietrza pracują z dużą dokładnością i charakteryzują się krótkim czasem odpowiedzi zdefiniowanym, jako odstęp czasu konieczny do zarejestrowania zmiany ciśnienia w sygnale wyjściowym czujnika. Błyskawiczną sygnalizację progów alarmowych gwarantują praktyczny wyświetlacz LCD oraz alarmowa dioda sygnalizacyjna LED.

Stały pomiar prędkości przepływu powietrza w chodnikach kopalnianych zapewniają anemometry. Są to urządzenia pomiarowe służące do mierzenie szybkości przepływu gazów oraz wskazywanie jego kierunku. Obserwowanie przepływu powietrza ma zasadnicze znaczenie dla właściwej wentylacji korytarzy w kopalniach.  Innymi przydatnymi mirnikami są pyłomierze  wykorzystywane do monitorowania niezwykle niebezpiecznego pyłu węglowego, który w niesprzyjających warunkach może spowodować wybuch.

Nowoczesne urządzenia pomiarowe wchodzące w skład rozbudowanych systemów bezpieczeństwa mają ogromne znaczenie dla utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Od ich właściwego działania zależy bardzo często życie i zdrowie górników, którzy na co dzień pracują w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Podziel się