Materiał Partnera Czy obecność żelaza w wodzie jest szkodliwa?

Czy obecność żelaza w wodzie jest szkodliwa?

Zapotrzebowanie na wodę jest ogromne. Z ujęć wodnych korzystają zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe. Niestety powszechnym problemem jest występowanie w wodzie studziennej dużych ilości związków żelaza. Nawet właściciele małych studni nie są pewni, czy normy zawartości żelaza w wodzie są przekroczone. Jak w prosty sposób można sprawdzić, czy żelazo występuje w naszej wodzie studziennej? Jeżeli po odstaniu woda ma rdzawą zawiesinę lub przy punktach poboru gromadzi się brązowawy osad, to konieczne są odpowiednie badania laboratoryjne.

Skąd w wodzie bierze się żelazo?

Żelazo należy do najbardziej rozpowszechnionych składników skorupy ziemskiej. Występuje powszechnie w utworach geologicznych w postaci tlenków, węglanów i siarczków, z których z łatwością przenika do wód podziemnych, osiągając w nich niekiedy znaczne wartości stężeń.

W stosunku do wartości uznawanych za optymalne z punktu widzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które w myśl przepisów prawnych nie powinno przekraczać 200 µg/l (0,2mg/l), występuje ono w podwyższonych stężeniach w ok. 70% surowych wód z ujęć podziemnych, wykazując znaczną rozpiętość stężeń.    

Wobec takich problemów, konieczne są badania wody i w konsekwencji używanie urządzeń filtracyjnych. Czasami z uzdatnieniem wody w ujęciu poradzi sobie stosunkowo nieduża kolumna filtracyjna – wyjaśnia przedstawiciel firmy WATERTECH. W przypadku większych ujęć może być konieczna odpowiednio rozbudowana technologia uzdatniania wody, duża stacja uzdatniania.

Czy woda z dużą ilością żelaza jest szkodliwa?

Żelazo jest mikroelementem niezbędnym dla organizmu człowieka warunkującym prawidłowy przebieg licznych reakcji metabolicznych. Nie ma badań potwierdzających wysoką szkodliwość bądź zagrożenie dla zdrowia człowieka. Istotne znaczenie ma negatywny wpływ podwyższonych stężeń żelaza na wizualną ocenę wody i jej smak. Taka woda jest mętna z widocznym osadem oraz odczuwalną zmianą jej smaku, taka woda staje się nieakceptowana przez konsumentów i dlatego powinna być oczyszczona do parametrów, które eksperci Światowej Organizacji Zdrowia uznali za wolne od ryzyka niepożądanych skutków dla zdrowia.  

Wzrost barwy i mętności wody wywołany zwiększoną zawartością żelaza jest negatywnie odbierany przez konsumentów nie tylko z uwagi na przykre odczucia estetyczne i smakowe przy spożyciu wody, ale także z powodu: 

  • gorszej jakość prania, która powoduje, że tkaniny mogą szarzeć, a nawet pokryć się rdzawymi plamami,
  • rdzawych zacieków w miejscach poboru wody – są one ciężkie do zlikwidowania, więc potrzeba większej ilości detergentu,
  • licznych przebarwień na urządzeniach sanitarnych,
  • zmiany stanu technicznego instalacji, przez które przesyłana jest woda, z czasem mogą ulec zatkaniu, a w konsekwencji awarii,
  • rozwoju mikroflory bakteryjnej, ponieważ gromadzący się osad zmieszany z resztkami z kuchni czy łazienki bywa doskonałą pożywką dla najdrobniejszych drobnoustrojów i mikroorganizmów. 

Tych kłopotów byłoby dużo mniej, gdyby woda była uzdatniana przed dotarciem do instalacji zasilającej gospodarstwa domowe oraz instalacji przemysłowych.
   
Dlatego właśnie tak istotne jest uzdatnianie wody.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas