Materiał Partnera Budowa wytrzymałej kanalizacji kablowej z produktami firmy Wortex-Bis

Budowa wytrzymałej kanalizacji kablowej z produktami firmy Wortex-Bis

Kanalizacja kablowa, zwana też telekomunikacyjną czy teletechniczną to system obejmujący ciągi rur prowadzone w budynkach i na zewnątrz, w których umieszczane są kable sieci telekomunikacyjnych, studnie kablowe oraz wprowadzenia do budynków. Firma Wortex-Bis dostarcza rury z tworzyw sztucznych, polipropylenu i polietylenu, odpowiednie do budowy kanalizacji kablowej

Polietylenowe rury kablowe

W kanalizacji kablowej wyróżnić możemy kanalizację pierwotną, czyli system rur położonych pomiędzy studniami kablowymi, inaczej zasobnikowymi. Kanalizację wtórną natomiast tworzyć będą rury o mniejszej średnicy wprowadzone do rur kanalizacji pierwotnej. Producent rur z tworzyw sztucznych, firma Wortex-Bis, ma w swoim asortymencie rur produkty do obu z tych systemów. Do budowy kanalizacji pierwotnej oferuje ona rury polietylenowe RPE oraz rury polipropylenowe RPP standardowo wykonane w kolorze czarnym. Wykonywane są one w odcinkach długości 6 i 12 m.b., a ich średnica zewnętrzna wynosi 110 mm. Rury PE i PP łączone są za pomocą złączek dwukielichowych z gumowymi uszczelkami.

Do budowy kanalizacji kablowej wtórnej, a także rurociągów kablowych dla kabli telekomunikacyjnych przeznaczone są rury polietylenowe z zagęszczonego polietylenu (RHDPE). Te również standardowo produkowane są w kolorze czarnym. Rury HDPE są rowkowane i wyposażone w wewnętrzną warstwę poślizgową. Sprzedawane są w odcinkach od 250 do 300 m.b. zwijanych w kręgi i spinanych taśmą. Rury łączone są przy użyciu złączek skrętnych, a ich średnica może wynosić 32, 40 lub 50 mm. W ofercie Wortex-Bis znajdziemy ponadto rury polietylenowe przepustowe (RHDPEp) oraz karbowane (RHDPEk). Oba rodzaje stosowane są w skrzyżowaniach linii komunikacyjnych z innym zbrojeniem terenu. Rury przepustowe możemy wykorzystać też przy przejściach przez cieki wodne.

Zastosowanie rur kablowych

Kanalizacja kablowa stanowi infrastrukturę budownictwa komunikacyjnego i jako taka musi spełniać wymagania wobec wyrobów i materiałów budowlanych stosowanych w jego zakresie. Jakość i bezpieczeństwo rur polietylenowych Wortex-Bis potwierdzają Certyfikat ISO 9001:2015 oraz Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w której stwierdzono między innymi zgodność wyrobów z tworzyw sztucznych z normami PN-EN 13476-1 oraz PN-EN 61382-1. Zgodnie z treścią opinii produkty Wortex-Bis mogą być wykorzystywane bez ograniczeń w zakresie:

  • dróg publicznych,
  • dróg wewnętrznych
  • drogowych obiektów inżynierskich,
  • kolejowych obiektów inżynierskich.

Firma działa ponadto na polskim rynku od wielu lat i brała udział w licznych przedsięwzięciach jako dostawca rur dla sieci komunikacyjnych i energetycznych na potrzeby budowy dróg, mostów oraz autostrad.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas