Artykuł sponsorowany Główne cele wyceny nieruchomości

Główne cele wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości polega na określeniu jej wartości na podstawie danych rynkowych oraz samej charakterystyki gruntu, lokalu czy budynku. Może być wykonywana kilkoma metodami, które rzeczoznawca dobiera na podstawie rodzaju wycenianej nieruchomości. Inaczej wyceniane będą mieszkania, a inaczej domy jednorodzinne, a jeszcze inaczej – nieruchomości komercyjne. Jednak w jakim celu wykonuje się wycenę?

Rodzaje wycenianych nieruchomości

Na rynku możemy wyróżnić kilka rodzajów nieruchomości. Niemal wszystkich dotyczyć może wycena nieruchomości. Zmienna jest metoda, jaką stosuje rzeczoznawca. Kompleksowe usługi w tym zakresie na terenie Warszawy prowadzi Paulina Brączkowska.

Zlecić możemy wycenę nieruchomości lokalowej, czyli mieszkania. Wymaga ona zastosowania metody korygowania ceny średniej, polegającej na ustaleniu średniej ceny podobnych lokali na określonym terenie. Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej, inaczej działki oraz wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wykonywana jest poprzez porównywanie nieruchomości parami, ponieważ tylko zestawienie dwóch nieruchomości o podobnej charakterystyce pozwala oszacować wartość. Wycena nieruchomości komercyjnej nie może być wykonana inaczej jak metodą analizy statystycznej rynku. W tym przypadku zbyt mało jest punktów zbieżnych, które pozwolą na zestawienie z innym, podobnym obiektem, a rozmiar rynku uniemożliwia wskazania ceny średniej.

Główne cele wyceny nieruchomości

Jeśli mielibyśmy określić jeden, ogólny cel wyceny, to byłby nim szeroko pojęta operacje finansowe związane z nieruchomością. W praktyce oznacza to kilka czynności, do których konieczna jest znajomość wartości działki czy obiektu budowlanego.

Podstawę i najczęstszy powód wyceny stanowi sprzedaż nieruchomości – żądana cena będzie bezpośrednio związana z jej wartością. Na tę wpływ mają liczne czynniki, między innymi położenie, rozmiar, infrastruktura techniczna, stan techniczny. Wycena wykonywana jest też do potrzeb zbycia w drodze przetargu. Innym powszechnym zastosowaniem jest wycena do potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, z którą spotykamy w procesie ubiegania o kredyt hipoteczny.

Wniesienie aportu również wymaga zaangażowania rzeczoznawcy, który dokona wyceny. Aport to w przestrzeni prawa niepieniężny wkład wniesiony do spółki handlowej i oznaczający wartość majątkową. Mogą nim być zarówno nieruchomości, jak i patenty.

Wycena nieruchomości przeprowadzania jest ponadto w celach podatkowych oraz na rzecz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. W tym ostatnim przypadku wartość nieruchomość decyduje o wysokości renty planistycznej i  opłaty adiacenckiej – obie pobierane są przez gminę w przypadku wzrostu wartości nieruchomości.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas