Materiał Partnera Co powinieneś wiedzieć o wycenie domów

Co powinieneś wiedzieć o wycenie domów

Jeśli zwrócicie uwagę na temat wyceny nieruchomości, to szybko zauważycie jak wielkie rozbieżności mogą pojawić się między wartością jednego, a drugiego domu o zbliżonych parametrach. Warto wiedzieć, że na cenę nieruchomości wpływa wiele skomplikowanych czynników, które wchodzą ze sobą w interakcję i tworzą konfiguracje zmniejszające, bądź zwiększające wartość docelową danego domu.

Działania rzeczoznawcy

Wyceną domów zajmuje się rzeczoznawca. Opiera ją nie tylko na wiedzy i intuicji, ale przede wszystkim na sporządzanym przez siebie operacie szacunkowym, będącym jego autorską opinią dotyczącą szacowanej wartości danej nieruchomości. Operat ten podpisuje własnym nazwiskiem i pieczęcią imienną. Posiada on moc prawną, toteż sporządzony musi być według konkretnych kroków.

Rzeczoznawca podczas wyceniania wartości domu musi wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dokumenty, a także zmienne, które decydują o niskiej lub wysokiej wartości nieruchomości. Co więcej, wycena domu nie może przebiegać tylko w gabinecie: musi być poprzedzona dokładną wizją lokalną, w czasie której sporządza się dokładną dokumentację budowlaną i fotograficzną – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Biuro Wyceny Nieruchomości Danuty Golnik.

W operacie szacunkowym rzeczoznawca przedstawia sposób dokonania wyceny nieruchomości. W jego skład wchodzą:

 • określenie nieruchomości, zakresu i celu wyceny,
 • podstawa formalna wyceny wraz ze źródłami danych o nieruchomości,
 • ustalenie daty określenia wartości,
 • opis stanu nieruchomości, wskazanie jej przeznaczenia i rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości,
 • wynik wyceny wraz z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.

Co wpływa na cenę domu

Istnieją pewne czynniki, który w bezpośredni sposób mają wpływ na to, jak dużą cenę będzie miał dom. Do najważniejszych cech należą:

 • lokalizacja i dojazd,
 • stan techniczny,
 • rok budowy,
 • sposób ogrzewania,
 • przeprowadzane remonty,
 • wielkość,
 • sąsiedztwo,
 • energooszczędność (technologia budowy, użyte materiały).

Podziel się