Materiał Partnera
Zalety studiów podyplomowych

Zalety studiów podyplomowych

Duża konkurencja na rynku pracy i jego dynamiczne zmiany wymuszają niejako konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Można to robić na wiele sposobów, m.in. dzięki podjęciu studiów zaocznych czy uczestnictwie w różnego rodzaju kursach. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań okazują się jednak studia podyplomowe. Co decyduje o tym, że wybiera je tak wielu absolwentów?


Po pierwsze, studia podyplomowe pozwalają nie tyle poszerzyć, ile pogłębić wiedzę z danej dziedziny. Zazwyczaj są bowiem dość mocno wyspecjalizowane. Są więc dobrym krokiem na drodze do uzyskania statusu eksperta, co potrafi przełożyć się wprost m.in. na awans i wzrost zarobków czy też po prostu umocnienie naszej pozycji na rynku pracy.

Prosta droga do wiedzy

Dzięki studiom podyplomowym – realizowanym choćby przez Gdańską Szkołę Wyższą – możemy też uzupełnić ewentualne braki w wykształceniu lub luki powstałe w związku z rozwojem branży, w której pracujemy, od czasu, gdy ukończyliśmy studia I albo II stopnia. Stanowią one też świetną okazję do zdobycia informacji na po prostu interesujący nas temat, a także do przebranżowienia, jeśli dotychczasowa praca nas nie zadowala.

Niezależnie od tego, czy chcemy zmienić zawód, czy zwiększyć kompetencje w ramach tego wykonywanego, studia podyplomowe umożliwią nam osiągnięcie tego celu w stosunkowo niedługim czasie, jako że trwają zazwyczaj rok (rzadziej dwa lata). Łatwo je też pogodzić z innymi obowiązkami, bo podobnie jak w przypadku studiów zaocznych zajęcia odbywają się tu w formie weekendowych zjazdów.

Wymiar bardziej praktyczny

Studia podyplomowe są jednak z reguły krótsze i tańsze niż inne formy kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Z racji istniejących ograniczeń czasowych szczególnie duży nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty poruszanych zagadnień. Analiza konkretnych przypadków w połączeniu z rozwiązywaniem specjalnie opracowanych zadań pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności, które niemal od razu można wdrożyć w życiu zawodowym.

Dla kogo

Na popularność studiów podyplomowych wpływa również ich dostępność. Nie trzeba koniecznie być magistrem, by skorzystać z tej opcji – można być też inżynierem lub licencjatem. Często studia podyplomowe okazują się zresztą znacznie bardziej atrakcyjnym sposobem zdobycia potrzebnych kompetencji niż klasyczne uzupełnienie edukacji w ramach studiów II stopnia czy nawet studiów doktoranckich. Warto też wiedzieć, że w wielu przypadkach formalnie nie trzeba mieć dyplomu, aby rozpocząć „podyplomowe” studia. Bycie magistrem, inżynierem lub licencjatem jest jednak warunkiem koniecznym, aby takie studia ukończyć. Można więc rozważyć kształcenie się na kilka różnych sposobów jednocześnie.

Podziel się