Materiał Partnera Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych – w jaki sposób przebiegają?

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych – w jaki sposób przebiegają?

Każdy kierowca zawodowy zmuszony jest do tego, by cyklicznie przedłużać swoje kwalifikacje. W tym celu profesjonalista musi odbyć szkolenie okresowe, które organizowane są w upoważnionych do tego placówkach. Brak stawiennictwa na takim kursie oznacza również brak możliwości wykonywania dotychczasowej pracy. Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Jak przebiega taki kurs?

Krótka charakterystyka okresowych szkoleń dla kierowców zawodowych

Okresowe szkolenie dla kierowców zawodowych polega na odświeżeniu i uzupełnieniu wiedzy teoretycznej w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Ma to celu eliminacje rutynowych działań, które często podejmowane są przez zawodowców, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na trasie.

Jak informuje przedstawiciel z firmy ABC Szkolenia – szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych. Przez 21 godzin zawodowcy szkoleni są z części podstawowej, natomiast przez pozostałe 14 godzin z części, której tematy zajęć dostosowywane są do zakresu obowiązków danego kierowcy. Szkolenie okresowe dla kierowcy zawodowego może być prowadzone przez minimum 7 godzin przez pięć dni w tygodniu. Zgłosić się na nie muszą osoby czynne zawodowe, które posiadają prawo jazdy kategorii C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E. Każdy kierowca zobowiązany jest do odbycia podobnego szkolenia raz na pięć lat.

Warto dodać, że w podstawowej części szkolenia poruszane są tematy z zakresu przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa na trasie, wpływie transportu samochodowego na środowisko czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kierowcy uczą się także, jak poprawnie mocować ładunki i jak reagować w sytuacjach awaryjnych.

W jaki sposób można zrealizować szkolenie dla kierowców zawodowych?

Nowoczesne ośrodki edukacyjne oferują swoim kursantom dwojaki sposób realizacji zajęć. Szkolenia prowadzone są w sposób tradycyjny, w formie wykładów. Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą pojawić się na szkoleniu osobiście, przewidziane są zaś zajęcia na platformie e-learningowej. W taki sposób kierowcy mogą bez przeszkód dopasować czas szkolenia do swoich codziennych aktywności.

Specjaliści zadbali o to, by obie formy szkolenia były dla zawodowych kierowców jak najbardziej interesujące. Pełne zaangażowanie prowadzących gwarantuje szybkie zdobycie i uzupełnienie wymaganej wiedzy. Ukończenie kursu jest warunkiem przedłużenia uprawnień potrzebnych do pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Dowodem udziału w szkoleniu jest świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Opracowanie:

ABC Szkolenia

Warszawa , Modlińska 6

Podziel się