Materiał Partnera Jak wygląda proces uzyskiwania prawa jazdy?

Jak wygląda proces uzyskiwania prawa jazdy?

Według danych statystycznych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w samym roku 2017 zostało wydanych ponad 35 tysięcy dokumentów prawa jazdy. Liczba ta jest bardzo wysoka, a co za tym idzie – szkoły nauki jazdy mogą się dynamicznie rozwijać, oferując szeroki zakres usług. Osoby, które nie posiadają prawa jazdy bądź chcą uzyskać pozwolenie na prowadzenie pojazdów innych kategorii, powinny zapoznać się z zasadami zgłoszenia Profilu Kandydata na Kierowcę.

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil Kandydata na Kierowcę to obligatoryjny dokument w formie elektronicznej, który zakładany jest przy rozpoczęciu procedur kursu na prawo jazdy – pamiętaj, że jeśli starasz się o uzyskanie drugiej bądź kolejnej kategorii, nie jesteś zwolniony z konieczności założenia tegoż profilu. Każda osoba, która chce rozpocząć naukę jazdy w wybranym przez siebie ośrodku szkoleniowym, musi zgłosić się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji. Zgłaszamy się zawsze do instytucji przypisanej do naszego miejsca ostatniego zameldowania. Wypełniając odpowiedni wniosek, uzyskujemy numer PKK, który stanowi zestaw danych identyfikacyjnych kursanta – wykorzystywane są one przez WORD-y, urzędy oraz przez szkoły jazdy. Warto wiedzieć, że przy uzyskiwaniu numeru PKK bardzo ważne jest złożenie szeregu dokumentów (dowód osobisty, orzeczenie lekarskie, fotografia, pisemna zgoda rodzica dla osób bez skończonych 18 lat – przy kat. AM, A1, B1 i B – czy orzeczenie psychologiczne w przypadku kategorii C, D, C+E).

Etapy uzyskiwania prawa jazdy

Proces uzyskiwania prawa jazdy trwa średnio kilka miesięcy wraz z przygotowaniem i zdaniem egzaminów teoretycznego oraz praktycznego – zdeterminowani kursanci są w stanie uzyskać prawo jazdy nawet w dwa miesiące (istnieją tzw. kursy przyśpieszone). Najlepiej swoją drogę z uzyskiwaniem prawa jazdy rozpocząć od współpracy z dobrą szkołą nauki jazdy, taką jak łódzka Auto-Szkoła, która dba o najwyższy poziom obsługi swoich kursantów. Wielokrotnie to właśnie szkoła jazdy posiadają odpowiednie kontakty z lekarzami, którzy przeprowadzają wymagane badania i wydają orzeczenia lekarskie. Po ich uzyskaniu należy przygotować szereg zawartych w przepisach dokumentów. Po złożeniu ich w odpowiednim urzędzie uzyskamy własny Profil Kandydata na Kierowcę, co umożliwi nam przejście do etapu właściwego – teoretycznej oraz praktycznej nauki jazdy. Po zakończeniu nauczania i przystąpieniu do egzaminów oraz pomyślnym ich przejściu WORD prześle do odpowiedniego urzędu informację. Wtedy wystarczy opłacić prawo jazdy i wypełnić wniosek oraz oczekiwać na wydanie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu określonej kategorii.

Opracowanie:

Mariola Bajon Auto Szkoła

Łódź , Wojska Polskiego 55/61

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas