Materiał Partnera Mapa myśli – wyjątkowa i kreatywna pomoc w nauce i nie tylko

Mapa myśli – wyjątkowa i kreatywna pomoc w nauce i nie tylko

Sporządzanie notatek to niezwykle istotny element wspierający zarówno proces nauki, jak i działanie ułatwiające organizację oraz wykonywanie wielu zadań zawodowych. Aby jednak notatki spełniły swoją funkcję muszą być wykonane w sposób umożliwiający zrozumienie oraz zapamiętywanie określonych, zawartych w nich zagadnień. Warto przy tym pamiętać, że sporządzanie notatek może przyjąć różnoraką formę, przy czym jedną z najefektywniejszych metod jest stworzenie tzw. mapy myśli.

Jak to jest z mapami myśli

Spisanie tradycyjnych notatek bardzo często okazuje się rozwiązaniem, którego opracowanie zajmuje dość dużo czasu, a dodatkowo bywają ono czytelne i oczywiste jedynie w momencie ich tworzenia, zaś po pewnym czasie okazują się niełatwe do odczytania, zbyt chaotycznie spisane, długie, nudne i wymagające dużo czasu, aby zapoznać się z ich treścią. Znacznie efektywniejszą metodą, której można nauczyć się na kursach organizowanych przez szkoły takie jak Tubaj Nauka szybkiego czytania i technik uczenia się, jest tworzenie mapy myśli. Mapy myśli (z ang. Mind Map) to koncepcja, której twórcami są brytyjscy naukowcy, bracia Tony i Barry Buzan. Metoda ta określana jest przez nich mianem „organicznej techniki studiowania”, a co za tym idzie „organicznej”, czyli zgodnej z naturą naszego umysłu/mózgu. Rewolucyjność tworzenia mapy myśli opiera się na wykorzystaniu naturalnego sposobu działania mózgu, gdyż w przeciwieństwie do tradycyjnego, linearnego notowania, technika mapowania aktywizuje obydwie półkule mózgowe, przez co proces notowania i zapamiętywania jest znacznie skuteczniejszy. Nie da się jednak ukryć, że tworząc mapę myśli zapisujemy informacje w specyficzny sposób, gdyż jest to swoisty schemat, który pozwala za pomocą słów kluczowych, liczb oraz kolorów i grafik, w sposób hierarchiczny, przedstawiać określone informacje, dzięki czemu nasz mózg szybciej przyswaja unaocznioną w ten sposób wiedzę. Wynika to z faktu, że dzięki łączeniu słów i liczb (mocnej strony lewej półkuli) z kolorami oraz grafikami (za których postrzeganie odpowiada prawa półkula), otrzymujemy w efekcie końcowym estetyczną notatkę przestrzenną, gdzie poprzez odciążenie lewej półkuli i jej współpracy z prawą półkulą, zwiększona zostaje wydajność zapamiętywania.

Zasady tworzenia mapy myśli

Nauka tworzenia mapy myśli wymaga uświadomienia sobie, że schemat powstałej w ten sposób notatki ma odzwierciedlać sposób myślenia – od ogółu do szczegółów. Dlatego też z każdym jej elementów tworzone są kolejne skojarzenia, co umożliwia przejście w głąb zagadnienia, otrzymując finalnie jego pełen obraz. Oczywiście nie ma narzuconych sztywnych ram tworzenia map myśli, jednakże przy ich wykonywaniu warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • mapę myśli rysujemy na czystym papierze o dość dużym formacie (minimum A4), ustawionym poziomo (zgodnie z ludzkim polem widzenia),
  • notatkę zaczynamy od środka kartki, w którym zapisujemy lub oznaczamy symbolem temat zagadnienia,
  • od tematu promieniście rysujemy grubsze linie („gałęzie”), na których umieszczane są słowa kucze, stanowiące główne zagadnienia związane z tematem,
  • rozwijamy każdą „gałąź”, dorysowując do niej małe gałązki, dopisując na nich szczegółowe treści. Łączenie linii wskazuje na to, że każda myśl wypływa
    z poprzedniej,
  • nanosząc kolejne informacje możemy wyróżnić je poprzez wielkość liter i grubość linii, przy czym ważne jest, by pisać czytelnie. Dodatkowo przy tworzeniu mapy myśli wskazane jest stosowanie różnego rodzaju znaczków, symboli, rysunków lub prostych ikonek, które ułatwią zapamiętanie poszczególnych treści.

Mapy myśli to wyjątkowa i niezwykle kreatywna, nielinearna metoda tworzenia notatek, które mogą powstawać na własny użytek lub jako element udoskonalenia pracy zespołowej, zaś ich wykonywanie nie tylko przyśpiesza proces powtarzania materiału, ale również usprawnia pamięć i pobudza wyobraźnię.

Opracowanie:

Tubaj Nauka szybkiego czytania i technik uczenia się

Bolesławiec , Leśna 1 lok. 3

Podziel się