Materiał Partnera Kursy i szkolenia online.

Kursy i szkolenia online.

Nie tylko w czasie pandemii korona wirusa, kursy i szkolenia online są niezwykle pożądane. Możemy zdobyć uprawnienia i kwalifikacje, które są niezbędne do wykonywania określonej pracy. Najważniejsze, żeby były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem. Istotą jest, by wykładowca, trener potrafił w sposób zrozumiały, prowadzić dane szkolenie.

Gdzie można zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe?

Szkolenia mogą być prowadzone w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. Dysponując odpowiednią salą, zgłaszamy się np. do Ośrodka Szkoleniowego Sudeckiego Centrum Biznesu „SCB'' i ustalamy szczegóły. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej Sali, wskazujemy najbliżej miejsce, w którym mogłoby odbyć się np. : szkolenie BHP, Kierowca wózków jezdniowych, Konserwator wózków, Obsługa dźwigów towarowo - osobowych, Obsługa suwnic, Magazynier z uprawnieniami kierowców wózków jezdniowych, Szkolenie dla Syndyków, Szkolenia I pomocy dla ośrodków szkolenia kierowców, Kierowca z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, Planowanie i rozliczanie czasu pracy - zagrożenia dla pracodawców, Ochrona danych osobowych, Profesjonalna asystentka, Specjalista personalny i działu kadr. Lista szkoleń offline jest na tyle długa, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Jaki ośrodek prowadzi szkolenia BHP online?

Szkolenia BHP online są niezwykle wygodną formą zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu. W Sudeckim Centrum Biznesu SCB w Świdnicy odbywają się:

  • Szkolenia z zakresu bhp dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami
  • Szkolenia z zakresu bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej
  • Szkolenia z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
  • Szkolenia z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wszystkie szkolenia zakończone są wydaniem stosownego zaświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poz. 1099, z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak prowadzone są kursy kwalifikacyjne?

W Ośrodku Szkoleniowy Sudeckim Centrum Biznesu „SCB'' zajęcia edukacyjne mają charakter kameralny, praktyczny, interaktywny. Kursy kwalifikacyjne odbywają się przy aktywnym udziale wszystkich uczestników. Podstawową zaletą takich spotkań jest możliwość uzyskania informacji od wysokiej klasy specjalisty, przedstawienia rzeczywistych problemów, z jakimi spotykamy się w pracy i skonsultowaniu rozwiązań. W miłej atmosferze i w sposób jasny, rzetelny i kompleksowy, jest przekazywana wiedza. Możemy skorzystać z kursów kwalifikacyjnych w formie samokształcenia kierowanego z zakresu:

  • Obsługi suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia.
  • Obsługi podestów ruchomych stacjonarnych i przejezdnych.
  • Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem.
  • Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Opracowanie:

Sudeckie Centrum Biznesu SCB Edyta Matuszek

Świdnica , Ofiar Oświęcimskich 6

Podziel się