Materiał Partnera Jakie zanieczyszczenia występują w gruntach?

Jakie zanieczyszczenia występują w gruntach?

W gruntach niestety powszechnie spotyka się różnego typu zanieczyszczenia. Jest to efekt ogólnej degradacji środowiska naturalnego, ale także – bardzo często – niewłaściwej polityki lokalnej lub po prostu charakterystyki konkretnego terenu. Dlatego ważne jest, by przed podjęciem jakichkolwiek działań budowlanych i nie tylko, określić poziom i typ zanieczyszczeń gleby.

Rodzaje występujących w gruntach zanieczyszczeń

Najczęściej bada się zawartość sześciu podstawowych metali ciężkich, czyli: Ni, Zn, Cr, Cu, Pb, Cd. W glebie mogą być jednak obecne także inne pierwiastki śladowe, takie jak As, Ba, Sn, Zn, Co, Mo, Ni, czy Hg. Ponadto wykrywa się substancje ropopochodne z podziałem na oleje i benzyny oraz pozostałe związki organiczne, w tym węglowodory aromatyczne oraz fenole, węglowodory chlorowane i pestycydy.

Jeśli zaś chodzi o LZO, czyli Lotne Związki Organiczne, to mowa o rozpuszczalnikach chloropochodnych benzenu, toluenu, ksylenów i paliw.

Według danych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, w glebie wykrywa się najczęściej kolejno:

  • metale i metaloidy – około 35%,
  • benzyny i oleje – około 20%,
  • pozostałe związki organiczne (m.in. rozpuszczalniki chloroorganiczne i fenole) – około 10%.

Po co badać zanieczyszczenia gruntu?

Działania przemysłu, ale także nieekologicznych i niepasywnych gospodarstw domowych doprowadzają do sytuacji, gdy wiele toksycznych związków przedostaje się do gleby, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi.

Na szczęście świadomość ekologiczna jest coraz większa i podejmuje się wiele działań naprawczych. Natomiast jeszcze przed podjęciem remediacji ziemi czy wód gruntowych warto dokładnie określić, z jakim rodzajem i stężeniem szkodliwych substancji ma się do czynienia. W tym kontekście bardzo ważne są profesjonalne badania gruntu.

Tylko z taką świadomością i wiedzą będzie można zastosować preparaty neutralizujące lub redukujące toksyny w glebie.

W jaki sposób badać grunt pod kątem zanieczyszczeń (i nie tylko)?

Jest kilka metod takich badań, a ich rodzaj i skuteczność to kwestie bardzo względne. Wiele zależy od wyboru firmy specjalizującej się we wspomnianych analizach.

Jednym z rodzajów badań są badania z wykorzystaniem spektrometru XRF, czyli urządzenia bazującego na fluorescencji rentgenowskiej. Jest ono przeznaczone do analizy jakościowej i ilościowej składu pierwiastkowego próbek – wyjaśnia ekspert z firmy Atom Sp. z o.o.

Inną techniką będzie badanie detektorem fotojonizacyjnym PID nastawionym na wykrywanie zawartości i stężeń LZO w wodzie lub glebie.

Co ważne, w celu wykrywania obecności i stężeń związków wykorzystuje się za każdym razem nowoczesne urządzenia pomiarowe, które umożliwiają wykrywanie konkretnych grup zanieczyszczeń – od metali ciężkich po węglowodory. Analiza poszczególnych parametrów poprzedzona jest zebraniem próbek w terenie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas