Materiał Partnera Czym jest chromatografia cieczowa?

Czym jest chromatografia cieczowa?

Chromatografia to metoda rozdzielania mieszanin. Wówczas poszczególne składniki są dzielone między dwie fazy – nieruchomą i ruchomą. Fazą ruchomą może być gaz, ciecz lub substancja w stanie nadkrytycznym. Z tego też względu jedną z metod chromatograficznych jest chromatografia cieczowa i to właśnie o niej będzie ten artykuł. Dowiedz się, czym ona jest i jakie jest jej zastosowanie.

Chromatografia cieczowa – co to?

Chromatografia cieczowa to metoda analityczna, w której eluentem jest ciecz, najczęściej w postaci rozpuszczalnika. Obecnie jest to wyjątkowo popularna technika, z uwagi na nowoczesne rozwiązania, pozwalające skrócić czas analizy. Stosuje ją np. laboratorium Eko-Analiza M. Turek, M. Wysocki s.j.. Współcześnie metoda ta charakteryzuje się wysoką sprawnością, dobrą rozdzielczością oraz szybkością procesu. Istnieje wiele różnorodnych rodzajów chromatografii cieczowej. Obecnie można je sklasyfikować pod postacią trzech ogólnych grup. Pierwsza z nich to chromatografia cienkowarstwowa, w której złoże nakładane jest na plastikową lub szklaną płytkę. Druga z nich to chromatografia kolumnowa, w której złoże umieszczane jest w kolumnie. Trzecia, ostatnia już grupa to elektroforeza, w której rozdział następuje na skutek działania pola elektrycznego.

Zastosowanie chromatografii cieczowej

Chromatografia cieczowa to bardzo uniwersalna metoda, którą bez żadnych przeszkód można łączyć z innymi technikami analitycznymi. Z tego też względu znajduje ona szerokie pole zastosowania. Najczęściej wykorzystuje się ją do przeprowadzenia różnego rodzaju procesów analitycznych. Na wynik analizy chromatograficznej ogromny wpływ ma jakość zastosowanego przyrządu oraz stałość warunków. Firmy wykonujące tego rodzaju zlecenia muszą więc zadbać o utrzymanie stałej temperatury, niezmienny skład fazy ruchomej oraz wielkość dozowanych próbek. Z wykorzystaniem chromatografii cieczowej można porównać powierzchnię lub wysokość piku składnika analizowanych próbek.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas