Materiał Partnera Grupa ratownictwa medycznego w trakcie eventów

Grupa ratownictwa medycznego w trakcie eventów

Nikt, organizując koncert, pochód lub festiwal nie przewiduje nieprzyjemnych zdarzeń o charakterze zdrowotnym wśród uczestników. Należy jednak zawsze wziąć pod uwagę, że w grupie wielu osób może zdarzyć się omdlenie, zawał, lub niefortunne potknięcie. Ofiary wypadku będą bardzo wdzięczne za udzielenie im profesjonalnej pomocy. Czy organizatorzy eventów mają obowiązek zadbania o obecność ekipy ratowniczej?

Nieszczęśliwe wypadki w trakcie dużych wydarzeń    

Przykre sytuacje na koncertach, festiwalach, pochodach niestety czasem się zdarzają. W miejscu, w którym jest duże skupisko ludzi w różnym wieku, można się spodziewać wszystkiego. Dlatego też organizatorzy eventów powinni „dmuchać na zimne” i się do tego przygotować. Oprócz przestrzegania zasad BHP przez pracowników prowadzących i organizujących wydarzenie, należy też zadbać o to, aby ktoś w profesjonalny sposób mógł udzielić pierwszej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Doświadczona i działająca szybko ekipa ratownicza z AmRat z siedzibą w Warszawie to gwarancja bezpieczeństwa w trakcie organizacji dużych zgrupowań. Od 2001 roku ratownicy z AmRat nie tylko dbają o bezpieczeństwo w trakcie wydarzeń, ale także prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i BHP. Dzięki tej doświadczonej grupie można także zorganizować szkolenia dla firm lub właściwie wyposażyć własne przedsiębiorstwo w punkt pierwszej pomocy.

Kwestie prawne w ramach organizacji wydarzeń

W ratowaniu życia i zdrowia człowieka najbardziej liczy się praktyka i umiejętność odważnego, ale zarazem rozsądnego zachowania się w trudnej sytuacji kryzysowej, takiej jak nagły wypadek. Dlatego też przepisy dotyczące organizacji dużych zgromadzeń przewidują obecność ekipy ratowniczej, odpowiednio wyposażonej i wykwalifikowanej w niesieniu pomocy poszkodowanym czy ulegającym wypadkom.

Winę za nieobecność ekipy ratowniczej tam, gdzie wymagają tego przepisy, ponosi organizator imprezy. Jeśli jest to wydarzenie firmowe – właściciel firmy. To oni powinni na pierwszym miejscu dopilnować, aby służby były obecne lub przynajmniej wiedziały o odbywającym się evencie. Przy organizacji imprezy masowej w przestrzeni otwartej, w której uczestniczy więcej niż 1000 osób, lub w budynku, gdzie z okazji spotkania znajduje się 500 osób, należy powiadomić szereg służb ratunkowych i uzyskać właściwe pozwolenie. Uzyskanie tak zwanej „opinii” Komendanta powiatowego policji, Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i Pogotowia Ratunkowego to obowiązek organizatorów wszystkich imprez masowych.

Co ważne, zgodnie z tą opinią i z zaleceniami organizatorzy powinni zapewnić uczestnikom wydarzenia dostęp do zespołu ratowniczego. W zależności od uwarunkowań mogą to być osoby z wykształceniem średnim medycznym lub ekipa wraz z lekarzem. Poza tym każda grupa medyczna powinna być zaopatrzona w ambulans ratowniczy zawierający wymaganą aparaturę ratującą.

Edukacja młodzieży z pierwszej pomocy

Zdarzają się sytuacje, w których grupa ratownicza nie jest obecna. Nie musi być to koniecznie wydarzenie zorganizowane a po prostu sytuacja losowa indywidualna. Wtedy niezmiernie ważne jest podjęcie działań ratujących życie i zdrowie poszkodowanego. Podstawą budowania odważnej postawy społecznej w zakresie niesienia pomocy są szkolenia ratownicze prowadzone na lekcjach przysposobienia obronnego, lub w trakcie dodatkowych aktywności szkolnych.

Wszelkiego rodzaju inicjatywy takie jak konkursy dla młodzieży, w których młodzi ludzie pokazują i szkolą swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowej wiedzy medycznej, która przyda się każdemu, są bezcenne. Dzięki szkoleniom z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego każdy uczestnik buduje w sobie odwagę i umiejętność podjęcia racjonalnych działań pomocowych, kiedy niespodziewanie wydarzy się coś niebezpiecznego.

Opracowanie:

Pawmed Ratownictwo medyczne Paweł Kępa

Warszawa , Koszykowa 79 A

Podziel się