Artykuł sponsorowany Stacja kontroli pojazdów krok po kroku

Stacja kontroli pojazdów krok po kroku

Kontrolowanie stanu technicznego pojazdów jest ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowników dróg. Biorąc pod uwagę liczbę samochodów oraz działających SKP można uznać, że zasadna jest inwestycja w taką budowę.

Jak założyć stację kontroli pojazdów?

Działalność stacji kontroli pojazdów regulowana jest między innymi Ustawą „ Prawo o ruchu drogowym” oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Cały proces takiej inwestycji tj. kompletacja dokumentacji i zezwoleń, budowa, wyposażenie i odbiór przez Transportowy Dozór Techniczny  wymaga wiele zaangażowania, wiedzy, czasu oraz cierpliwości. Wymagane są odpowiednie wnioski, projekty i pozwolenia, których uzyskanie jest poprzedzone długą weryfikacją przez odpowiednie instytucje. Po uzyskaniu stosownych dokumentów można rozpocząć prace budowlane, nad którymi należy mieć stałą kontrolę.

Budowa stacji kontroli pojazdów

Dla wielu inwestorów cały proces powstawania stacji to niejednokrotnie stresująca sytuacja, zwłaszcza, jeśli pierwszy raz decydują się na założenie tego typu działalności. W związku z tym zalecane jest wsparcie ze strony firm oferujących wyposażenie SKP. Wsparcie to dotyczy zarówno kwestii budowlanych, jak i doboru urządzeń czy przygotowania dokumentacji. Często są to ustalenia bezpośrednio z wykonawcami poszczególnych etapów budowy, bez konieczności angażowania inwestora, co  usprawnia cały proces. To samo dotyczy wyposażania stacji w niezbędne urządzenia , posiadające  wymagane certyfikaty i różne opcje spełniające oczekiwania inwestora i zgodne z obowiązującymi przepisami. I tak np. łatwość i szybkość obsługi programu, automatyczny tryb badań, możliwość tworzenia raportu zbiorczego z linii diagnostycznej i kompatybilnych z programem urządzeń współpracujących czy wsparcie techniczne online. Inwestor powinien być zapoznany z możliwościami poszczególnych rozwiązań, korzyści , potrzeb i kosztów ich zastosowania.

Wybór firmy do współpracy

Warto nawiązać współpracę z firmą, która oprócz dostawy urządzeń oferuje również wsparcie doradczo-techniczne poprzez realizację i odbiór całej inwestycji. Bardzo dobrym przykładem jest firma BOMOTECH, której pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę branżową. Umożliwia to indywidualne podejście do każdego klienta i dobranie najlepszych rozwiązań do jego potrzeb. Dzięki temu mamy pewność, że piecza nad naszą inwestycją jest sprawowana z najwyższą starannością. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas