Artykuł sponsorowany Na czym polegają usługi asenizacyjne?

Na czym polegają usługi asenizacyjne?

Istnieją różne sposoby na pozbywanie się nieczystości płynnych, nazywanych również ściekami z domów, gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłowych. Jeśli nie istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci kanalizacji miejskiej, właściciele do wyboru mają szambo lub przydomową oczyszczalnię. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmą, kluczowe jest regularne oczyszczanie zbiorników, czyli asenizacja. Dowiedz się więcej o tym procesie.

Asenizacja – co to oznacza?

Asenizacja jest zabiegiem sanitarnym polegającym na usuwaniu nieczystości płynnych i wywożeniu ich za pomocą pojazdów asenizacyjnych.  Usługi asenizacyjne obejmują wywożenie nieczystości z:

  • szamb przydomowych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zakładów produkcyjnych, w tym z zakładowych oczyszczalni ścieków,
  • a także gospodarstw rolnych.

Asenizacja obejmuje więc wywóz ścieków komunalnych oraz przemysłowych, które pochodzą ze zbiorników odpływowych, jak i bezodpływowych. Firmy oferujące usługi asenizacyjne zazwyczaj współpracują z oczyszczalniami ścieków lub dysponują obiektami. Warto też zaznaczyć, że usługi asenizacyjne obejmują utylizację odpadów płynnych, takich jak wszelkie osady z przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczystości te są według prawa traktowane jako odpady, przez co ich utylizacja podlega innym przepisom niż utylizacja ścieków.

Usługi asenizacyjne – jakie warunki musi spełniać firma?

Do realizacji usług asenizacyjnych konieczne jest dysponowanie specjalistycznym sprzętem. Dzieje się tak dlatego, że transport nieczystości wiąże się nie tylko z  nieprzyjemnym zapachem, ale również dużym stężeniem toksyn, dlatego przy opróżnianiu zbiorników i wywozie zanieczyszczeń pracownicy firm oferujących usługi asenizacyjne muszą przestrzegać  wysokich standardów bezpieczeństwa pracy. Przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem nieczystości, takie jak firma Efekt powinny również dysponować specjalnym pozwoleniem na prowadzenie tego rodzaju działalności.

Pojazdy stosowane do asenizacji

Do realizacji usług asenizacyjnych wykorzystuje się wyspecjalizowane pojazdy asenizacyjne, pozwalające na  bezpieczne i szybkie pozbycie się nieczystości, bez ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Pojazdy do asenizacji to samochody lub cysterny z ciągnikami, wyposażone w kontenery asenizacyjne o różnej pojemności, zwane także beczkami. Samochody te posiadają także węże oraz mechanizm pompujący, co umożliwia im opróżnianie nawet trudno dostępnych zbiorników.

Aby samochód ciężarowy mógł być użytkowany w celach asenizacyjnych, konieczny jest zakup i montaż specjalnej zabudowy asenizacyjnej. Montuje się je na stałe na podwoziach ciężarówek i tak przygotowany pojazd wykorzystuje do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania. Mają one swoje zastosowanie również do usuwania osadów z kanałów, dołów oraz szamb.

Regularny wywóz nieczystości specjalistycznymi pojazdami jest gwarancją sprawnej kanalizacji i wsparciem dla środowiska naturalnego, należy jednak pamiętać, by korzystać jedynie z usług wyspecjalizowanych i uprawnionych do tego firm.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas