Materiał Partnera Jak unieważnić umowę kupna samochodu?

Jak unieważnić umowę kupna samochodu?

Kupno samochodu to duży wydatek, dlatego przed dokonaniem zakupu powinniśmy poważnie przemyśleć naszą decyzję. Zdarza się, że już po dokonaniu wszelkich formalności, nowo nabyte auto okazuje się mieć ukryte wady, które uniemożliwiają jego prawidłowe funkcjonowanie. Salony oraz komisy samochodowe często udzielają gwarancji na zakupiony towar. Ponoszą poza tym, w razie wystąpienia wad sprzedanego samochodu, odpowiedzialność z tytułu rękojmi. A jak wygląda ta kwestia w sytuacji, gdy kupujemy używany samochód od osoby prywatnej?

Rękojmia

Powszechne jest przekonanie, iż sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady samochodu, które kupujący odkrywa już po podpisaniu umowy. Jednym słowem – skoro podpisaliśmy umowę to znaczy, że znaliśmy stan techniczny samochodu, więc byliśmy świadomi, za co płacimy. Nie jest to do końca prawda. Przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi (art. 556 – 576), nakładają na sprzedającego odpowiedzialność za sprzedawane przedmioty. Ważne jest przy tym, że przepisy te dotyczą również sprzedaży rzeczy używanej, przy czym rękojmia nie obejmuje w takim wypadku odpowiedzialności za takie zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy używanej, które jest normalnym następstwem jej prawidłowego używania (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 marca 1977 r., III CZP 11/77).

Art. 557 zwalnia sprzedającego z tej odpowiedzialności jedynie w sytuacji, kiedy kupujący został poinformowany o wadzie auta w momencie podpisywania umowy. Przepisy o rękojmi obowiązują przez dwa lata od momentu zawarcia umowy, chyba że w umowie kupna zawarty został punkt, który skraca ten czas. Na powiadomienie sprzedającego o wadzie mamy rok od jej wykrycia. Wyjątkiem są sytuacje, w których możemy udowodnić, że sprzedający umyślnie zataił wady auta – wtedy nie ma żadnych ograniczeń czasowych.

Co zrobić, kiedy wykryjemy wadę?

W sytuacji, kiedy już po zakupie samochodu odkrywamy, że posiada on ukryte wady lub był „bity”, najważniejsza jest szybkość działania. O wykrytej wadzie powinniśmy powiadomić sprzedającego – najlepiej zrobić to za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie takie może w późniejszym czasie przydać się jako dowód przed sądem. Jeśli to nie wystarczy, powinniśmy zadbać o fachową ekspertyzę, mówiącą o stanie auta – posiadając ją, możemy zagrozić nieuczciwemu sprzedawcy pozwem do sądu. Ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu właściwego w miejscu zamieszkania sprzedawcy. Rozsądny wyjściem będzie skorzystanie z pomocy prawnej, oferowanej np. przez kancelarię adwokacką BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A.. Pracujący w niej prawnicy mają ponad 20-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu spraw z zakresu prawa cywilnego.

Podziel się