Materiał Partnera Jakie główne funkcje pełnią muzea?

Jakie główne funkcje pełnią muzea?

Placówki muzealną stanowią istotny element w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej. Dzięki ochronie oraz systematyzowaniu zabiorów, a także pozostałości architektury, pozwalają na bezpośrednie obcowanie z dorobkiem kulturalnym. Prowadzone badania naukowe pozwalają na wydawanie różnego rodzaju publikacji, będących cennym uzupełnieniem wiedzy pozyskanej w trakcie zwiedzania muzeum. Równie ważna funkcja to rozwoju zdolności poznawczych.

Ochrona dóbr kultury

W myśl ustawy o muzeach uważa się je za placówki, których główną rolą nie jest zarabianie, ale gromadzenie i systematyzowanie materialnych oraz niematerialnych świadectw minionych czasów. Chodzi o wszelki dorobek kulturalny ludzkości, który został wytworzony na przestrzeni stuleci. Ochrona ta polega również na przykład na pracach konserwatorskich, które pozwalają zachować poszczególne dzieła sztuki lub obiekty architektoniczne w należytej kondycji. Pozwala to też na udostępnienie ich zwiedzającym. Systematyzacja zaś odnosi się do ich między innymi inwentaryzacji, przyporządkowywania konkretnym epokom, wykonywania stosownych opisów lub tworzeniu różnego rodzaju baz i spisów. Warto również zaznaczyć, że placówki muzealne wielkomiejskie mają reprezentować zbiory obrazujące całokształt kultury polskiej, natomiast ośrodki regionalne ich miejscową formę, charakterystyczną dla danego terenu.

Działalność kulturalno-naukowa

Muzea to nie tylko forma rozrywki. To niezwykłe kształtująca oraz wartościowa forma spędzenia wolnego czasu, zarówno w przypadku dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Bezpośrednie obcowanie z eksponatem pozwala na szczegółowe zapoznanie się z jego treścią, a także specyfiką charakterystyczną dla epoki, z której pochodzi. To także placówki, które kształtują tożsamość narodową oraz regionalną. Uczą szacunku do wydarzeń historycznych, pozwalają na pogłębianie wiedzy i empatii. Stąd też lekcje muzealne stanowią nieodłączny element w ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe. Ponadto wiele placówek, jak na przykład Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy prowadzi sprzedaż publikacji powiązanych z tematycznie z działalnością, stanowiących uzupełnienie pozyskanej wiedzy.

Kształtowanie poczucia estetyki

W zależności od dziedziny, w jakiej działa placówka muzealna może ona pełnić funkcję budowania wrażliwości estetycznej na sztukę. Ma to miejsce szczególnie w przypadku eksponatów związanych z rękodzielnictwem, malarstwem, rzeźbą etc. Umożliwia również pozyskanie w ten sposób umiejętności analizy, klasyfikowania oraz wnioskowania. Dzięki temu można rozwijać także zdolności poznawcze. Zapoznawanie się z eksponatami to także okazja do skonfrontowania współczesnej rzeczywistości z historyczną, a także uświadomić kruchość, ulotność i zmienność życia na przestrzeni wieków. To ważne aspekty, które należy doskonalić na każdym etapie życia, poczynając od najmłodszych lat.

Podziel się