Artykuł sponsorowany Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Odszkodowanie otrzymywane od ZUS-u przysługuje każdej osobie pracującej z uwagi na doznany uszczerbek na zdrowiu. Może być to przypadek trwałej niezdolności do pracy lub długiego czasu rekonwalescencji. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje również rodzinie pracownika z tytułu jego śmierci w wypadku przy pracy lub na podstawie stwierdzonej choroby zawodowej. 

Odszkodowanie jednorazowe – kiedy można się o nie starać?

W jakiej sytuacji osoba, która jest ubezpieczona, może starać się o odszkodowanie? Każda osoba pracująca i ubezpieczona może liczyć na wypłacenie odszkodowania, jeżeli doznała obrażeń powodujących trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Podobnie jest w przypadku rodziny pracownika, który w wyniku swojej pracy lub na skutek jej negatywnych działań zmarł. Wówczas najbliżsi mogą liczyć na przyznanie odszkodowania z tego tytułu. Wszystkie przepisy dotyczące jednorazowego odszkodowania są dokładnie opisane w ustawie z dnia 30 Października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Należy jednak zauważyć, że decyzję o wysokości jednorazowego odszkodowania, jak również o jego wypłaceniu podejmuje ZUS.

Wypadek podczas pracy i choroba zawodowa

Odszkodowanie jednorazowe można otrzymać między innymi w sytuacji, kiedy ma miejsce wypadek w pracy lub pracownik cierpi na chorobę zawodową. Na mocy prawa wypadek przy pracy dotyczy sytuacji nagłej, wywołanej przez czynnik zewnętrzny, podczas której pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Choroba zawodowa to natomiast schorzenie, które znajduje się w specjalnym wykazie i wywołane jest przez warunki pracy. Wówczas podczas dokładnej oceny warunków, w jakich pracownik wykonuje swoje obowiązki, może zostać stwierdzone bezspornie lub z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że one wpłynęły na jego zdrowie.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Jak podkreśla specjalista z firmy Kancelaria Adwokacka Dr Beata Bieniek:

W sytuacji, kiedy pracownik danej firmy uległ wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków lub w sytuacji, kiedy szkodliwe warunki pracy wpłynęły na doznanie przez niego stałego lub też długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, prawo przewiduje przyznanie jednorazowego odszkodowania. Decyzja o wysokości odszkodowania, jakie zostanie wypłacone danej osobie, jest podejmowana przez ZUS, jednak jej wysokość powinna być poddana kontroli i może być skutecznie kwestionowana na drodze sądowej. Innymi słowy, może się zdarzyć, że kwoty przyznane przez ZUS są zaniżane – dodaje. 

Dokumenty potrzebne do wypłacenia odszkodowania

Starając się o wypłacenie jednorazowego odszkodowania od ZUS-u, konieczne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów. Przygotować należy pisemny wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu, jak również wniosek dotyczący wypłaty odpowiednich świadczeń. Składając je, koniecznie należy dostarczyć również następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia, które musi zostać wydane przez lekarza prowadzącego leczenie,
  • pełną dokumentację lekarską z przebytego leczenia – to właśnie na podstawie dokumentacji możliwe jest otrzymanie orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy.

Często warto również przygotować dodatkową dokumentację. W zależności od zaistniałych okoliczności zdarzenia możliwe, że konieczne będzie przedstawienie karty wypadku z zakładu pracy czy protokołu dotyczącego zaistniałego zajścia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas