Artykuł sponsorowany As-Kor Multiagencja Ubezpieczeniowa Anna Skwarek: Ubezpieczenia komunikacyjne - czym są i jakie wyróżniamy ich rodzaje?

As-Kor Multiagencja Ubezpieczeniowa Anna Skwarek: Ubezpieczenia komunikacyjne - czym są i jakie wyróżniamy ich rodzaje?

Mało osób wie czym tak naprawdę są ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance. Są to jednak najbardziej popularne majątkowe produkty ubezpieczeniowe w Polsce. Polacy chętnie kupują ubezpieczenia komunikacyjne, obejmując swoje samochody i motory ochroną. Dowiedz się, czym tak właściwie są te ubezpieczenia komunikacyjne oraz jak możesz z nich skorzystać, kiedy przytrafi Ci się szkoda. Sprawdź ofertę As-Kor Multiagencji Ubezpieczeniowej Anny Skwarek z Warszawy.

Ubezpieczenie OC

Jest to jedyny rodzaj polisy, jaką musimy wykupić obowiązkowo będąc właścicielami samochodu. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ubezpieczenie OC gwarantuje nam, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, zdrowie oraz życie poszkodowanych w wypadku osób, do którego doszło z Twojej winy. Na rynku możemy znaleźć wiele firm, takich jak np. As-Kor Multiagencja Ubezpieczeniowa Anny Skwarek, która w swojej ofercie posiada m.in. ubezpieczenia komunikacyjne.

Ubezpieczenie AC

Ten rodzaj polisy zapewni Ci finansowe zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia bądź utraty samochodu oraz jego wyposażenia. Jest to dobrowolne ubezpieczenie, które w odróżnieniu od OC gwarantuje odszkodowanie bezpośrednio Tobie jako osoby, która jest właścicielem pojazdu. Ochroną w ramach AC objęte są szkody które powstałe w wyniku:

  • kradzieży samochodu bądź kradzieży jego części/wyposażenia,

  • zdarzeń losowych, takich jak np. pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody (np. huraganu), działania czynnika termicznego bądź też chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

  • uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie, zderzenia się pojazdów, zderzenia ze zwierzętami, innymi osobami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu, np. uderzenia w jakiś budynek.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje wsparcie techniczne oraz całodobową pomoc w przypadku awarii lub stłuczki. Jest to również pomoc medyczna, a nawet prawna. Dodatkowe usługi świadczone w ramach Assistance komunikacyjnego to:

  • transport kierowcy oraz pasażerów,

  • dostarczenie paliwa do pojazdu,

  • pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy.

Ubezpieczenie NNW, GAP i szyb

To ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego przyczyną mogą być, chociażby uszkodzenia ciała, trwałe uszczerbki na zdrowiu, a w najgorszym wypadku — śmierć osoby ubezpieczonej. Możemy zakupić ubezpieczenie kierowcy  albo kierowcy oraz pasażerów. As-Kor Multiagencja Ubezpieczeniowa Anna Skwarek to firma, która współpracuje z wieloma różnymi ubezpieczycielami, mając na celu dostarczenie swoim klientom jak najkorzystniejszych ofert ubezpieczeń. Dzięki temu kierowcy mają możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego ubezpieczenia dla siebie, a także uzyskania wsparcia profesjonalistów w zakresie obsługi swojej polisy. W ramach propozycji tej agencji znajdują się też różnorodne ubezpieczenia, między innymi takie jak dobrowolne ubezpieczenie szyb oraz ubezpieczenie GAP.

Pierwsze z nich pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyb w przypadku ich uszkodzenia, na przykład na skutek gradobicia, wandalizmu, czy uderzenia ptaka. Dzięki temu ubezpieczeniu właściciel samochodu może uniknąć dodatkowych kosztów związanych z naprawą. Drugie z nich ma na celu ochronę wartości pojazdu przed spadkiem na skutek szkody całkowitej. Czym dokładnie jest szkoda całkowita? To sytuacja, w której koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość rynkową. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które zazwyczaj nie pozwala na zakup równoważnego pojazdu. Ubezpieczenie GAP ma na celu uzupełnienie tej różnicy między wartością rynkową samochodu a kwotą, jaką otrzymujemy od ubezpieczyciela. Dzięki niemu właściciel pojazdu jest dodatkowo zabezpieczony finansowo i może liczyć na większe odszkodowanie.

Opracowanie:

As-Kor Multiagencja Ubezpieczeniowa Anna Skwarek

Warszawa , Połczyńska 93a lok. 2

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas