Materiał Partnera
Podział majątku

Podział majątku

Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód mogą ubiegać się o podział majątku przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego, w trakcie jego trwania lub zaraz po nim. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd na wniosek jednej ze stron postępowania rozwodowego może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku jeśli nie wpłynie to na wydłużenie sprawy.

Zawarcie związku małżeńskiego, w przypadku jeśli nie została podpisana intercyza skutkuje powstaniem wspólnotowości majątkowej. Oznacza to, że wszelkie materialne dobra materialne jak oszczędności, zarobki czy nieruchomości stają się własnością obojga małżonków.  W momencie, w którym następuje rozpad pożycia małżeńskiego i dochodzi do orzeczenia rozwodu konieczny jest podział majątku.

Jakie są możliwości podziału majątku?

Jak wskazuje adwokat Aleksandra Bury, sprawa podziału majątku może przebiegać w różny sposób, ale najbardziej zalecaną formą jest podział za porozumieniem stron. Małżonkowie, którzy decydują się na rozwód mogą na drodze porozumienia i polubownie dokonać podziału majątku. Wymaga to ustanowienia rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego i dopiero później dokonuje się umownego podziału zgromadzonych dóbr. Ta forma podziału majątku nie niesie za sobą wysokich kosztów postępowania w tym wynagrodzenia dla adwokatów, kosztów mediacji czy wynagrodzenia biegłego.

Na wyraźne życzenie jednej ze stron postępowania rozwodowego możliwe jest też przeprowadzenie podziału majątku małżonków podczas trwania sprawy rozwodowej. Wymaga to jednak uzasadnienia istotnych przyczyn, dla których sąd ma tą sprawą się zająć. Co więcej orzeczenie podziału majątku  nie może istotnie wydłużyć procesu orzekania rozwodu. Najczęstszą formą podziału majątku jest jego dokonanie po rozwodzie. Byli małżonkowie składają wniosek, w  którym wskazują podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej i opisują majątek podlegający podziałowi. Co ważne w tym przypadku wniosek może zostać złożone nawet kilka miesięcy lub lat po orzeczeniu rozwodu ponieważ prawo do udziału we wspólnym majątku nie ulega przedawnieniu.

Pomoc prawnika i adwokata polecana

Wstępując w związek małżeński nie zakładamy, że może ulec on rozpadowi. Jednak w przypadku, jeśli dochodzi do rozwodu warto skorzystać z porady prawnej, a nawet fachowej pomocy adwokata rodzinnego. Jest to związane ze skomplikowanymi procedurami rozwodowymi, w tym z problemem podziału wspólnego majątku. W Polsce, w przeciwieństwie do reguł obowiązujących w krajach Unii Europejskiej nie ma ustawowej rozdzielności majątkowej. W momencie, w którym małżonkowie decydują się na rozwód konieczne jest przeprowadzenie podziału ich wspólnego majątku. Wtedy jak podkreśla adwokat Bury, zaleca się zwrócić o profesjonalną pomoc do specjalisty od spraw rozwodowych. Oceni on w sposób bezstronny i racjonalny jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze dla klienta, aby ten był zadowolony.

Opracowanie:

Kancelaria Adwokacka Janusz Bury

Tomaszów Lubelski , Lwowska 54

  • tel. 604 931 456

Podziel się