Materiał Partnera Wymiana starej instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Wymiana starej instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Sprawna instalacja elektryczna w mieszkaniu to nie tylko kwestia komfortu, ale i bezpieczeństwa. W wielu mieszkaniach, szczególnie tych wiekowych, położone są przewody przestarzałego typu, a same elementy układu są już mocno zużyte. Warto w takim przypadku przeprowadzić wymianę instalacji. Co należy wiedzieć o takim remoncie i jak się do niego przygotować? 

Jakie są przesłanki do wymiany instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna w mieszkaniu jest ukryta w ścianach, dlatego ciężko ocenić jej stan. Istnieją jednak pewne sygnały, które powinny skłonić nas do zwrócenia się po pomoc do wykwalifikowanego elektryka w celu diagnozy i ewentualnej wyceny remontu. Pierwszym z nich jest wiek instalacji elektrycznej. Jeśli mamy pewność, że instalacja nie była wymieniana przez przynajmniej 30 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie działa tak jak powinna, a nawet stwarza zagrożenie dla domowników. Dawniej bardzo często stosowano aluminiowe przewody, które pod wpływem napięcia z czasem utleniają się i mogą iskrzyć, co może być bezpośrednią przyczyną pożaru. Oprócz tego warto przyjrzeć się funkcjonowaniu instalacji w codziennej eksploatacji. Alarmującymi sygnałami są przede wszystkim:

  • Powtarzające się zaniki napięcia – w tym przypadku warto zbadać, czy u sąsiadów występuje podobny problem, aby wykluczyć awarię w całym budynku,
  • bezpieczniki „wybijające” podczas używania urządzeń o większym poborze mocy, jak pralka czy suszarka,
  • niepokojące odgłosy z gniazdka, pojawianie się dymu – to bezwzględny sygnał do wezwania pogotowia elektrycznego.

Jak wykonać remont instalacji elektrycznej?

Ze względu na specyfikę instalacji elektrycznej i niebezpieczeństwo porażenia prądem, jej wymianę bezwzględnie należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. Profesjonalne firmy elektroinstalatorskie, takie jak Usługi Elektryczne Krystian Zając, gwarantują wykonanie prac zgodnie ze sztuką przez uprawnionych specjalistów. Warto przed podjęciem decyzji o remoncie umówić się z elektrykiem na diagnozę, która pozwoli oszacować zakres i koszt koniecznych robót. Cena remontu zawsze będzie zależała od wielkości i stopnia skomplikowania instalacji, a także ilości „punktów”, takich jak gniazdka czy włączniki, wymagających wymiany.

Kiedy najlepiej wymieniać instalację elektryczną?

Jeśli instalacja jest na tyle niesprawna lub uszkodzona, że zagraża bezpieczeństwu, nie należy zwlekać z jej wymiana ani chwili. Natomiast w przypadku, kiedy nie występują zwarcia czy uszkodzenia urządzeń elektrycznych, najlepiej przeprowadzić modernizację przy okazji ogólnego remontu. Wymianę instalacji elektrycznej najkorzystniej jest przeprowadzić w pierwszej fazie remontu, przy skuwaniu ścian. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów ukrywania śladów po przewodach, czyli ponownego tynkowania i malowania.

Opracowanie:

Podziel się