Materiał Partnera Korzyści z posiadania uprawnień SEP

Korzyści z posiadania uprawnień SEP

Certyfikaty wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, popularnie zwane uprawnieniami SEP, można zdobyć, biorąc udział w szkoleniu, które przygotowuje do pracy z instalacjami elektrycznymi o napięciu do 1 kV. Na niektórych stanowiskach pracy dysponowanie takimi uprawnieniami jest wymagane, dlatego ich uzyskanie otwiera szersze możliwości zawodowe. Jakie jeszcze korzyści niesie zdobycie certyfikatu SEP?

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja z wieloletnimi tradycjami, która zajmuje się działalnością popularyzatorską i edukacyjną. Między innymi organizuje szkolenia dla początkujących elektryków, które umożliwiają im zdobycie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Uprawnienia, których uzyskaniem kończą się takie kursy, są często koniecznym minimum, by wziąć udział w rekrutacji na stanowiska związane z obsługą i konserwacją instalacji elektrycznych.

 

Czym są uprawnienia SEP?

Są to uprawnienia, jakie można uzyskać, biorąc udział w kursie i pozytywnie zdając egzamin końcowy. Uprawnienia SEP występują w różnych rodzajach. Jak wyjaśnia pracownik Wojewódzkiego Klubu Racjonalizacji i Techniki z Lublina, podstawowy podział kursów dotyczy dziedziny energetyki, jaką obejmują. Wyróżniamy uprawnienia:

  • grupy 1, dotyczącej elektroenergetyki,

  • grupy 2, zajmującej się ciepłownictwem

  • grupy 3, której zagadnienia wchodzą w zakres gazownictwa.

 

Ukończenie danego kursu uprawnia do pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru. W praktyce często uzyskanie uprawnień jest warunkiem koniecznym, by rozpocząć pracę w zawodzie. Dlatego wiele osób decyduje się na skorzystanie z oferty szkoleniowej ośrodków kształcących w tych kierunkach.

 

Zalety uprawnień SEP

Podstawową korzyścią płynącą z uzyskania certyfikatu Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest zdobycie podstawowych umiejętności, która umożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych. Energetyka jest dziedziną wymagająca wiedzy i stosowania w praktyce wielu niezbędnych zasad, których poznaniu służą właśnie kursy przygotowawcze. Jednak to, co jest najbardziej interesujące dla uczestników szkoleń, to fakt, że uprawnienia SEP otwierają drogę do zdobycia nowego zawodu na stanowiskach regulowanych, wymagających dokumentu potwierdzającego zdobytą wiedzę. Warto jednak pamiętać, że kursy przeprowadzane według wytycznych SEP to jedynie podstawa. Ich ukończenie nie jest gwarancją otrzymania intratnej propozycji zatrudnienia.

 

Zdobycie uprawnień do eksploatacji i dozoru nad urządzeniami energetycznymi może być dobrym początkiem kariery w tej dziedzinie. Jeśli Twój kierunek studiów, zainteresowania czy obecnie wykonywany zawód są związane z branżą energetyczną, ukończenie kursu SEP może ułatwić Ci zdobycie ciekawej pracy.

Podziel się