Artykuł sponsorowany Rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej obiektów w zakładzie produkcyjnym

Rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej obiektów w zakładzie produkcyjnym

Zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektom przemysłowym, w tym produkcyjnym i magazynowym, nie należy do zadań łatwych. Chociaż właściciel czy zarządca budynków musi kierować się przepisami ustawy o ochronie ppoż. i stosownych rozporządzeń, spełnienie minimalnych wymagań określonych prawnie może być niewystarczające. Przyjrzyjmy się bliżej systemom, które zwiększają bezpieczeństwo pożarowe obiektów przemysłowych.

Stałe urządzenia gaśnicze w halach produkcyjnych

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem z zakresu ochrony ppoż. w halach produkcyjnych są instalacje tryskaczowe. Prawidłowo zaprojektowana instalacja w razie pożaru uruchamia się wyłącznie w strefie objętej zagrożeniem, dzięki czemu maszyny i urządzenia znajdujące się w innych strefach hali nie są narażone na kontakt ze środkiem gaśniczym. W tej roli nie zawsze występuje woda. Jeśli w obiekcie wykorzystuje się materiały lub substancje, których nie można gasić wodą, instalacja tryskaczowa może obsługiwać np. pianę gaśniczą.

System ochrony przeciwpożarowej dla każdego zakładu powinien być projektowany indywidualnie. Tylko takie podejście gwarantuje idealne dopasowanie rozwiązań do wymagań panujących w danym miejscu. Weźmy przykład instalacji tryskaczowej, która w swojej podstawowej, mokrej wersji nie sprawdzi się przy gaszeniu linii produkcyjnych szczególnie wrażliwych na wodę. W takich miejscach trzeba sięgnąć albo po inny środek gaśniczy, albo po inny rodzaj systemu gaszenia, np. system mgły wodnej czy instalację gaszenia pianą – opowiada ekspert z firmy Pliszka.

Ochrona ppoż. pomieszczeń biurowych i serwerowni

Stosowanie zabezpieczeń ppoż. jest niezbędne nie tylko w pomieszczeniach produkcyjnych, ale też w biurach i serwerowniach (jeśli takie znajdują się w obiekcie). Rozwiązaniem optymalnym dla pomieszczeń biurowych o wysokości powyżej 3,5 m znów są instalacje tryskaczowe; w przypadku niższych pokojów warto rozważyć montaż systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej – gaszenie mgłą ułatwia późniejsze osuszanie wnętrz.

Ze względu na obecność drogiego sprzętu elektronicznego, ochrona ppoż. serwerowni jest wyzwaniem szczególnie trudnym. Do gaszenia pożarów w serwerowniach zaleca się używanie czystych środków gaśniczych, czyli substancji, które nie przewodzą prądu, a po odparowaniu pozostawiają czystą powierzchnię. W praktyce jedynym bezpiecznym sposobem gaszenia pożarów w serwerowni jest wykorzystanie gazowych systemów gaśniczych, uruchamianych automatycznie po wykryciu pożaru przez czujki zasysające lub czujniki dymu (będące integralnym elementem instalacji). W serwerowniach możliwe jest też stosowanie prewencyjnej inertyzacji – poprzez wtłoczenie do szczelnych pomieszczeń obojętnego gazu we wnętrzach zmniejsza się stężenie tlenu, dzięki czemu powstaje atmosfera niepalna.

Oprócz stałych urządzeń gaśniczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym powinien znaleźć się niezawodny system sygnalizacji pożaru. W skład takiego systemu powinny wchodzić czujki wykrywające pożar w początkowym stadium, ostrzegacze ręczne w ciągach komunikacyjnych i dźwiękowe lub optyczne sygnalizatory zagrożenia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas