Artykuł sponsorowany Rodzaje wykopów pod fundamenty i ich realizacja

Rodzaje wykopów pod fundamenty i ich realizacja

Firmy budowlane specjalizujące się w pracach ziemnych, bardzo często przeprowadzają czynności polegające na kopaniu fundamentów. Takie roboty wykonuje się podczas budowy domu jednorodzinnego i innych budynków. Od tego, w jaki sposób zostaną przeprowadzone wykopy pod fundamenty, zależy stabilność całej konstrukcji. Zobacz, jak należy przeprowadzać tę czynność oraz jakie są rodzaje wykopów ziemnych.

Od czego rozpocząć kopanie fundamentów?

Kopanie fundamentów należy przeprowadzać, gdy nie pada deszcz, ponieważ wtedy nie dochodzi do gromadzenia się wody w wykopie, a ta mogłaby osłabić grunt. Pierwszy etap pracy to wyznaczenie miejsc, w którym będą znajdować się ściany zewnętrzne budynku. Następnie z wyznaczonego terenu usuwa się warstwę humusu. Usunięta musi być także ziemia wzdłuż wykopu. Czynność tę wykonuje się ze względu na to, iż humus ma mniejszą nośność od gruntu rodzimego, który znajduje się pod nim. Poza tym warstwa humusu zawiera mikroorganizmy, które mogłyby niekorzystnie wpływać na konstrukcję budynku.

Przy wykopach istotne jest określenie ich głębokości. W przypadku wykopów pod fundamenty głębokość wykopów zależy głównie od głębokości posadowienia obiektu budowlanego. W większości przypadków ziemia usuwana jest do wysokości górnych krawędzi ław fundamentowych. Niekiedy wykop wykonuje się nawet do dolnej krawędzi fundamentu.

Czym wykonuje się wykopy?

Wykopy budowlane zazwyczaj przeprowadza się za pomocą koparek, koparko-ładowarek albo minikoparek. Tego ostatniego sprzętu używa się w sytuacji, gdy konieczne jest wykonanie wąskiego wykopu. Z tego względu zwykle korzysta się z usług zewnętrznych firm. Realizacją takich prac zajmuje się m.in. firma budowlana Krzysztof Wajzer Usługi ogólnobudowlane ze Snowidzy w województwie dolnośląskim. Jednak nie wszystko da się przeprowadzić za pomocą maszyn. Ostatni etap wykopów pod fundamenty lepiej wykonać ręcznie przy użyciu łopat, by zachować precyzję. Po stworzeniu wykopu niezbędne jest odpowiednie jego zabezpieczenie. Istotne jest przede wszystkim zapewnienie ochrony przed deszczem, ponieważ jego działanie mogłoby doprowadzić do rozmiękczenia gruntu, co skutkowałoby jego podmywaniem, a to jest równoznaczne z trudnościami w posadowieniu budynku.

Jakie są rodzaje wykopów pod fundamenty?

Wykopy pod fundamenty określa się, biorąc pod uwagę ich wymiary. Zazwyczaj mamy do czynienia z wykopami wąskoprzestrzennymi oraz szerokoprzestrzennymi. Wykopy wąskoprzestrzenne cechują się tym, że ich dno jest szerokie na maksymalnie 1,5 metra. Wykopy szerokoprzestrzenne mają dno o szerokości powyżej 1,5 m. Wyróżniamy jeszcze wykopy jamiste, czyli takie, które nie przekraczają 1,5 m x 1,5 m. Wykopy dzieli się także ze względu na ich głębokość oraz posadowienie fundamentów. Przy fundamentach bezpośrednich, czyli np. ławy fundamentowe, płyty fundamentowe, wykopy określa się jako płytkie. Natomiast przy wykopach pośrednich określa się je jako głębokie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas