Materiał Partnera Rodzaje i zastosowanie instalacji przeciwpożarowych

Rodzaje i zastosowanie instalacji przeciwpożarowych

Instalacja przeciwpożarowa zapewnia pracownikom biur lub hal magazynowych i domownikom bezpieczne i komfortowe korzystanie z pomieszczeń, spokojną pracę i wypoczynek. W przypadku zagrożenia odpowiednie systemy poinformują o tym osoby znajdujące się w budynku. Jednak aby ta reakcja była odpowiednio szybka, instalacja musi zostać poprawnie zamontowana. W jaki sposób to zrobić? 

Czym jest instalacja przeciwpożarowa?

Instalacja przeciwpożarowa to system zwiększający bezpieczeństwo przeciwpożarowe montowany w budynkach o różnym przeznaczeniu. Zakłada się ją między innymi w biurowcach, halach, mieszkaniach i magazynach. Systemy przeciwpożarowe ułatwiają ewakuację i przyspieszają rozpoczęcie procedury gaszenia ognia. Do tych systemów wlicza się systemy: sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oddymiania, zamknięć ogniowych, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, gaszenia mgłą wodną i gazami inertnymi, detekcji gazów w garażach podziemnych. Do systemów przeciwpożarowych wlicza się również odpowiednia stolarkę okienną i drzwiową, baseny i zbiorniki wodne oraz instalacje hydrantowe.

Gdzie stosuje się instalacje przeciwpożarowe?

Przeciwpożarowe instalacje mają bardzo szerokie zastosowanie, które jest uzależnione w dużej mierze od jej rodzaju. Instalacje można zamontować zarówno w niewielkich pomieszczeniach, jak i w ogromnych halach magazynowych. Systemy ostrzegające przed zadymieniem lub ogniem instaluje się także w prywatnych domach lub mieszkaniach, biurach, szkołach, obiektach użyteczności publicznej, klatkach schodowych, kotłowniach i pomieszczeniach z piecami gazowymi. Takie systemy znajdziemy też w serwerowniach, archiwach, centralach komunikacyjnych, tunelach kablowych, magazynach o dużym natężeniu ogniowym lub w zbiornikach materiałów sypkich.

Jak zainstalować system przeciwpożarowy?

Instalacją systemu przeciwpożarowego powinni zająć się specjaliści, na przykład z firmy Instalacje Piotra Małachowskiego z miejscowości Dopiewo z województwa wielkopolskiego. Prace tego typu polegają na przygotowaniu projektu, montażu instalacji, sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, demontażu przestarzałych elementów, serwisie i konserwacji oraz modernizacji obecnych systemów przeciwpożarowych. Urządzenia i zakres prac są dobierane pod indywidualne preferencje klienta i rodzaj budynku. Poza tym montowane są tylko takie sprzęty, które spełniają odpowiednie wymogi i mają aktualne certyfikaty. Co najważniejsze klient zostaje przeszkolony z prawidłowej obsługi systemu przeciwpożarowego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas