Artykuł sponsorowany Przegląd instalacji elektrycznej w pigułce

Przegląd instalacji elektrycznej w pigułce

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych mają olbrzymie znacznie dla sprawności danego budynku. Jakość całej wewnętrznej sieci oraz wszystkich osprzętów i przyłączy, wyznacza nawet poziom energooszczędności. Znacznie wpływa również na bezpieczeństwo energetyczne obiektu, a także to związane z przepięciami oraz pożarami. Warto zatem nigdy nie bagatelizować przeglądów, po których czasem należy przeprowadzić odpowiednie naprawy, konserwacje, czy bardziej złożone modernizacje.

Przegląd instalacji co najmniej raz na 5 lat…

Przepisy prawa budowlanego mówią o tym, że przegląd instalacji elektrycznych – w ogólnym ujęciu – musi być przeprowadzany co najmniej raz na 5 lat. Nie jest zatem powiedziane to, że nie rekomenduje się częstszych oględzin. Na to kiedy powinno się przeprowadzać przeglądy wpływa bowiem wiele czynników. Mowa o wieku instalacji elektrycznej, przeznaczeniu obiektu budowlanego, o ryzyku pożarowym, czy też o współczynniku narażania instalacji na działanie czynników zewnętrznych. Ważne jest także to, czy pomieszczenie ma przeznaczenie gospodarcze, mieszkalne, produkcyjne, czy też komercyjne. W przypadku środowisk o wyziewach żrących, zagrożonych pożarem, wilgotnych, zapylonych, czy gorących warto, aby instalacja była sprawdzana raz w roku!

Jak wygląda przegląd instalacji elektrycznej?

Przegląd instalacji elektrycznej to złożony proces, który przeprowadzają uprawnieni elektroinstalatorzy – tych znajdziesz w firmie ELBUD MIX – na podstawie takich norm prawnych, jak PN-HD 60364-6:2008. Ich zadaniem jest przeprowadzenie zarówno oględzin, jak i pomiarów. Całość kończy się zaś spisaniem odpowiedniego protokołu i wyznaczenie instrukcji dla właściciela budynku. Co jednak można rozumieć pod terminami oględzin i pomiarów?

Jeśli chodzi o oględziny, mowa przede wszystkim o takich zadaniach, jak np. sprawdzenie sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; prawidłowość oznaczeń przewodów neutralnych oraz ochronnych; przyłączeń łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych; występowania napisów, oznaczeń, a także schematów informacyjnych i ostrzegawczych; czy sprawdzenie poprawność połączeń przewodów. Pomiar zaś dotyczy określenia działania ciągłości przewodów, czy rezystancji izolacji elektryki. Ważne jest także sprawdzenie biegunowości, kolejności faz, czy spadków napięć. Wielokrotnie przeprowadzane są również odpowiednie próby funkcjonalne. Podkreślić przy tym należy to, że elektrycy są wyposażeni w nowoczesny sprzęt – mowa o bardzo zaawansowanych technologicznie miernikach. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas