Materiał Partnera Prace drogowe – od projektu do realizacji.

Prace drogowe – od projektu do realizacji.

Wykonanie każdej inwestycji budowlanej jest dużym przedsięwzięciem i powinno być realizowane tylko przez osoby posiadające stosowną wiedzę, właściwe uprawnienia. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, błędy, brak staranności, doprowadzi do naruszenia przepisów budowlanych i postawienia wadliwej konstrukcji. W przypadku  budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, przepompowni, problem może być naprawdę poważny.

Prace ziemne.  

Rozpoczynając prace ziemne, niezależnie od inwestycji, firma budowlana musi stosować się do przepisów budowlanych. Zaczyna od przygotowania terenu pod budowę. W zakres prac wchodzą: niwelacja terenu, wykopy przestrzenne i wąsko przestrzenne; ukształtowanie terenu; nasypy, wyrównanie wykopów przestrzennych i skarp oraz makroniwelacje. Roboty ziemne wykonywane są przy użyciu sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, walca, ubijarki, zgarniarki. Wyrównywanie terenu ma na celu, odpowiednie przygotowanie placu, pod budowę obiektu. Nie jest to jednak prostą sprawą, więc tylko firma z doświadczeniem, poradzi sobie z tego typu robotami. Budowlańcy bowiem napotykają na wiele problemów, przez co roboty ziemne przeciągają się, a muszą być zakończone planowo.

Niwelacja terenu.

Niwelacja terenu jest wypoziomowaniem działki, by budynek stał na równej powierzchni. Bez niwelacji placu pod budowę, nie ma mowy o dalszych pracach budowlanych. Wykluczone są jakiekolwiek nierówności, skosy itp. Niwelacja jest wykonywana specjalistycznym sprzętem, z użyciem piasku, żwiru, ziemi i kruszyw. Niwelowanie terenu nie należy do łatwych robót ziemnych, a wręcz bywa złożonym zadaniem. Samo usunięcie czy nawiezienie ziemi, nie jest takim problemem, jak niespodzianki, które często skrywa gleba. Tylko i wyłącznie sprawdzeni fachowcy, rzetelnie przygotują teren pod fundamenty. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo - Handlowe Terbud zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która nie tylko przeprowadzi niwelację zgodnie z projektem, ale też  budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, przepompowni.

Prace drogowe i kolejowe.

Inwestycje drogowe i kolejowe są poważnym przedsięwzięciem. Firma budowlana podejmuje się wykonania zlecenia, ze świadomością, że musi je zrealizować w podanym, w umowie, terminie. Prace budowlane prowadzone są  zgodnie z projektem i prawem budowlanym. Tu nie ma mowy o żadnych nieprawidłowościach, również przy budowie dróg i kolei. Z doświadczenia wiemy, że z tym bywa różnie, bo przedsiębiorstwa budowlane wygrywają przetargi, nie mając doświadczonych pracowników. Dlatego tak ważne jest, żeby pracami zajmowała się firma, która ma na swoim koncie zrealizowane inwestycje, zgodne ze sztuka budowlaną jak np. Terbud Przedsiębiorstwo Budowlano -  Usługowo - Handlowe. Oczywiście każda budowa jest nadzorowana i inwestycja zostaje zatwierdzona dopiero, po dokładnej kontroli.  Jednak poprawki, przedłużają oddanie do użytku drogi publicznej, kolejowej i czy obiektu.

Opracowanie:

Terbud Roboty Drogowe Prace Ziemne Sieci Wod-Kan

Szczecinek , Waryńskiego 2

Podziel się