Artykuł sponsorowany Posadzki przemysłowe dla dużych obciążeń – wymagania i zalecenia

Posadzki przemysłowe dla dużych obciążeń – wymagania i zalecenia

Posadzki przemysłowe stosowane są wszędzie tam, gdzie nie występuje intensywny kołowy ruch pojazdów, a jednocześnie pomieszczenia nie mogą zostać zakwalifikowane jako mieszkalne. Znajdziemy je zatem w centrach handlowych i w halach produkcyjnych, w magazynach i w budynkach usługowych, zwłaszcza o dużych przestrzeniach. Inne posadzki zastosujemy jednak w hipermarkecie, a inne tam, gdzie posadzka stale narażona jest na duże obciążenia.

Rodzaje obciążeń i uwarunkowania techniczne projektowania posadzek

Co oznacza termin odporność posadzki na obciążenia? Jest to po prostu zdolność posadzki przemysłowej do przenoszenia obciążeń założonych w projekcie. Chodzi tu nie tylko o obciążenia statyczne, czyli ciężar, na przykład regałów, czy wyposażenia hal przemysłowych, maszyn i innych urządzeń, ale także o obciążenia dynamiczne, związane z przemieszczaniem po posadzce zarówno wyposażenia, jak i np. wózków paletowych czy widłowych, obciążenia statyczno-dynamiczne związane z pracą wibrujących, drgających lub udarowych maszyn przytwierdzonych do powierzchni, oraz obciążenia chemiczne i termiczne. Przed wykonaniem takiej wysokoodpornej posadzki przemysłowej konieczne jest zatem dokładne przeanalizowanie rodzaju obciążeń, możliwości wystąpienia zagrożeń, oraz wykonanie obliczeń uwzględniających wagę planowanych urządzeń, maszyn i wyposażenia pomieszczeń, zarówno całkowitą, jak i obciążenie punktowe, w przeliczeniu na powierzchnię podstawy stykającą się bezpośrednio z płytą posadzki. Na podstawie tych danych podejmuje się decyzje projektowe, obejmujące dobranie odpowiedniej podbudowy posadzki, oraz parametry płyty posadzek, tj. jej grubość, klasę betonu posadzkowego, ewentualny dobór zbrojenia, zastosowanie warstwy utwardzonej i inne.

Rodzaje odporności posadzek przemysłowych

Odporność na duże obciążenia możemy podzielić na kilka rodzajów odporności. Być może najważniejszym z nich jest odporność na ścieranie, którą określamy poprzez badanie ścieralności wierzchniej warstwy posadzki, która powinna być utwardzona. Mechanizm metody badawczej najbardziej zbliżony do obciążenia eksploatacyjnego to ruch twardego koła po jej powierzchni. Odniesieniem dla tego badania jest norma PN-EN 13892-4:2002. Posadzki o najwyższej klasie odporności na ścieranie producent posadzek przemysłowych BUD-POS stosuje w miejscach przeładunku, odlewniach i innych miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia. Innym parametrem, który należy ocenić, jest odporność posadzek przemysłowych na ściskanie. Odpowiedzialna za ten parametr jest klasa betonu wykorzystanego do jej produkcji, a także grubość warstwy betonu i sposób zbrojenia, oraz klasa wytrzymałości posypki utwardzającej. W betonowych posadzkach przemysłowych można stosować zbrojenie w postaci siatki, rozproszone zbrojenie stalowe lub polimerowe, albo systemy mieszane. Za dobór rodzaju zbrojenia odpowiedzialny jest konstruktor, a decyzję podejmuje na podstawie wcześniej określonych obciążeń, jakim poddawana będzie posadzka.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas