Materiał Partnera Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - na czym polega?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - na czym polega?

Podczas budowy domu, musimy kilkukrotnie skorzystać z usług geodety – na różnych etapach powstawania budynku. Specjalista ten jest niezastąpiony przy wytyczaniu granic działki czy też wyznaczaniu obiektu budowlanego. Dzięki wykonanym przez niego pomiarom możliwe jest również stworzenie mapy do celów projektowych. Ważną usługą geodezyjną, konieczną do przeprowadzenia po zakończeniu budowy domu jest tzw. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Przyjrzyjmy się zatem, na czym to polega. 

Czym jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Jest to zbiór czynności, które przeprowadza specjalista geodezyjny w celu zebrania wszelkich niezbędnych informacji o aktualnym stanie budynku i posesji – przestrzennym rozmieszczeniu obiektu budowlanego oraz innych elementów zagospodarowania działki. Trzeba bowiem zarejestrować wszelkie zmiany, które zaszły od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia oraz ich zgodność (lub nie) z założeniami projektu budowlanego. Ponadto, podczas inwentaryzacji powykonawczej, sprawdzane są obiekty liniowe, takie jak przyłącza elektroenergetyczne, gazowe czy wodociągowe. Dokumentacja powykonawcza składa się z:
  • Operatu geodezyjnego – zawiera on całą dokumentację geodezyjną, która sporządzana była na różnych etapach budowy;
  • Dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – powinny znaleźć się tu dane, umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczą. 

Wykonaną podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej mapę, geodeta musi przekazać do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dzięki temu możliwe będzie zaktualizowanie danych, zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Natomiast kopia mapy powinna zostać dostarczona kierownikowi budowy. 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy wykonać po zakończeniu budowy danego obiektu budowlanego. Stanowi ona bowiem dokument, który musimy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Kto przeprowadza geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

To zadanie dla specjalisty geodezyjnego, który posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 oraz 4. Zakres 1 obejmuje geodezyjne pomiary sytuacjo-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Natomiast zakres 4 to geodezyjna obsługa inwestycji. Jako iż dokumentacja powykonawcza to ważny dokument, warto skorzystać z usług sprawdzonej firmy, takiej jak Geo Nord. Wybierając do współpracy doświadczonych specjalistów, możemy być pewni, że pomiary zostaną wykonane w precyzyjny i profesjonalny sposób. 

Opracowanie:

Podziel się