Materiał Partnera
Na czym polega sondowanie geotechniczne gruntów

Na czym polega sondowanie geotechniczne gruntów

Celem sondowań geotechnicznych gruntów jest rozpoznanie jakościowych lub ilościowych własności gruntów w miejscu ich zalegania. Tłumaczymy na czym metoda ta polega.

Czym są sondowania

-Sondowania geotechniczne stanowią jedną z metod badań polowych wykonywanych, by w pośredni sposób określić parametry gruntowe. Dzięki tym badaniom możliwe jest ciągłe charakteryzowanie podłoża gruntowego, w oparciu o wskaźniki oporu jaki stawia grunt na skutek wkręcania, wciskania lub wbijania różnego rodzaju końcówek – wyjaśnia ekspert reprezentujący Biuro Geologiczne BUGEO.

W wyniku sondowań otrzymuje się informacje dotyczące parametrów geotechnicznych warstw, głębokości zalegania warstw o odmiennych właściwościach mechanicznych, wydzielania i określania głębokości zalegania przewarstwień, wyznaczania miejsc do dalszych badań i opróbowania oraz uściślenia podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne.

Sondowania geotechniczne można podzielić na dynamiczne, statyczne, wkręcane i cylindryczne.

Rodzaje sondowań

  • CPT i CPTU – polegają na pomiarze ciągłego oporu na stożku w sposób ciągły, na całej długości profilu sondowania. Tego typu badania są bardzo szybkie i dokładne. Umożliwiają wyznaczenie dużej liczby parametrów geotechnicznych. Stanowią doskonałe uzupełnienie wierceń geologicznych, ponieważ pozwalają na określenie parametrów wytrzymałościowych, cech wskaźnikowych gruntów i parametrów odkształceniowych. Dzięki nim można dokonać także wstępnej oceny stopnia skonsolidowania gruntów spoistych.
  • VT – tego typu sondowanie wykonywane jest w celu określenia wytrzymałości na ścinanie, bez odpływu w gruntach organicznych i spoistych. Badanie VT może być wykorzystywane podczas określania wzmocnień podłoża, stref osłabienia lub śledzenia stref poślizgu.
  • DPM, DPL, DPH i DPSH – dzięki nim można określić stopień zagęszczenia niespoistych gruntów. W przypadku tych sondowań parametrem jest liczba uderzeń młota sondy jaka potrzebna jest do zagłębienia stożkowej końcówki na głębokość 10 cm. Metoda ta wykorzystywana jest do kontroli jakości wykonania robót ziemnych, w tym zagęszczenia zasypek wykopów i zagęszczenia nasypów.

Podziel się