Materiał Partnera Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji? Zdradza geodeta Tomasza Kobielarz

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji? Zdradza geodeta Tomasza Kobielarz

Każda inwestycja budowlana, dla której według przepisów budowlanych należy pozyskać pozwolenie na budowę, musi być obsługiwana przez geodetów. Inwestorzy mogą zlecać określone zadania takich specjalistom, wybierając ich spośród zespołów różnych biur geodezyjnych, lub też mogą postawić na kompleksowe usługi jednej pracowni. Takie rozwiązanie oferuje Tomasz Kobielarz prowadzący w Zabrzu firmę GEOTOM. Zlecić jej można pełną geodezyjną obsługę inwestycji. Na czym ona polega?

Co wchodzi w skład geodezyjnej obsługi inwestycji?

Jak wyjaśnia Tomasz Kobielarz, właściciel biura GEOTOM, geodezyjna obsługa inwestycji to wszystkie działania geodezyjne oraz kartograficzne, które dana pracownia musi wykonać w czasie budowy obiektu np. domu jednorodzinnego. Zadania te rozpoczynają się już w fazie przygotowania do prac wykonawczych, a kończą z dniem oddania budynku/budowli do użytku. Tym samym do geodezyjnej obsługi inwestycji zaliczyć trzeba:

 • opracowanie projektu budowlanego pod kątem geodezyjnym,
 • ustalenia przebiegu granic działki,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • założenie osnowy realizacyjnej oraz reperów roboczych,
 • wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
 • stworzenie mapy do celów projektowych,
 • wytyczenie obrysu budynku pod ściągnięcie humusu,
 • wytyczenie wykopu,
 • wytyczenie uzbrojenia terenu (pod wszystkie media),
 • stworzenie mapy powykonawczej,
 • przygotowanie właściwych wpisów w dzienniku budowy,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji powykonawczej.

Podkreślić również warto, że w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji geodeci ściśle współpracują z architektami, kierownikami budowy, inspektorami nadzoru inwestorskiego, inspektorami budowlanymi oraz inwestorami bezpośrednimi, świadcząc szerokie doradztwo i pomagając w odbiorach danych etapów prac.

Kiedy geodezyjna obsługa inwestycji jest potrzebna?

Polskie przepisy prawa budowlanego nie przewidują żadnych wyjątków, co do konieczności wykonania określonego zespołu prac geodezyjnych dla wszystkich inwestycji, dla których należy pozyskać pozwolenie na budowę. To zaś oznacza, że wsparcie geodetów ważne jest jeszcze przed każdą taką inwestycją, w jej tracie oraz przed oddaniem danego obiektu do użytku. Tym samym geodeta Tomasz Kobielarz z biura GEOTOM stwierdza, iż geodezyjna obsługa inwestycji powinna być wybierana w zasadzie przy wszystkich przedsięwzięciach budowy domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, galerii handlowych, hal magazynowych, a nawet parkingów, masztów GSM, stacji paliw i farm wiatrowych.

Dodać warto, że geodezyjna obsługa inwestycja potrzebna jest wszędzie tam, gdzie udział geodety na placu budowy każdego dnia może być szczególnie potrzebny. Liczyć wtedy można na swoisty nadzór geodezyjny. Wymagane jest to między innymi przy inwestycjach budowy dróg oraz infrastruktury liniowej energetycznej. 

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas