Materiał Partnera Na czym polega frezowanie komina?

Na czym polega frezowanie komina?

Posiadanie własnego domu to duża odpowiedzialność. Na właścicielu spoczywa wiele zobowiązań związanych z utrzymaniem budynku. Do tych najistotniejszych zaliczamy między innymi dbałość o instalację grzewczą, której elementem jest przewód kominowy. Choć powszechnie wiadomo, że należy poddawać go systematycznym przeglądom oraz czyszczeniu, mało kto rzeczywiście to robi.

Zapobieganie problemom

Temu właśnie służyć mają regularne przeglądy oraz czyszczenie przewodów kominowych. Pierwsze, zgodnie z polskimi przepisami, należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. W kwestii tego drugiego znaczenie ma rodzaj przewodów. Spalinowe czyścimy dwa razy w roku, a dymowe raz na kwartał. Oznacza to, że dla zagwarantowania pełni bezpieczeństwa instalacji grzewczej z usług kominiarskich powinniśmy korzystać przynajmniej cztery razy w ciągu jednego roku. Angażując kominiarza, zadbajmy, by po przeprowadzeniu czynności związanych z kontrolą czy udrożnieniem komina, wystawił on nam odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt. Będzie on podstawą do ubiegania się o odszkodowanie w razie pożaru.

Niekiedy jednak podczas takiej wizyty okazuje się, że konstrukcja komina nie spełnia krajowych norm, a dalsza eksploatacja stwarzać może zagrożenie dla osób przebywających w budynku. Dlatego stan techniczny sprawdza się odpowiednio wcześnie przed nadejściem sezonu grzewczego, by mieć czas na ewentualne renowacje, nim zaczniemy ogrzewać dom. Wczesną jesienią również warunki pogodowe nie utrudniają wejścia na dach i dokładnego przeglądu wszystkich elementów instalacji. Nowoczesną metodą, która znajduje tu zastosowanie, jest frezowanie komina.

Skuteczna naprawa komina

Frezowanie stopniowo zastępuje naprawę uszkodzonego komina poprzez wyburzanie górnej części lub jednej ze ścianek i ich ponowną budowę. Metoda ta, znana również jako rozwiercanie należy do podstawowych usług świadczonych obecnie przez firmy kominiarskie, wśród nich firmę Kom-Frez z Rososza. Pamiętajmy, że podobnie jak w przypadku przeglądu lub czyszczenia również remont powierzyć należy uprawnionemu do tego specjaliście. Unikniemy w ten sposób błędów oraz niezgodności z przepisami budowlanymi.

Proces renowacji następuje tu kolejno poprzez, jak wskazuje nazwa, rozwiercenie przewodu kominowego w celu zwiększenia średnicy oraz uszczelnianie – metodą szlamowania lub poprzez montaż wkładu kominowego. W związku z tym frezowanie komina przeprowadza się, gdy stwierdzimy jego nieszczelność, ale także, jeśli w ramach modernizacji instalacji grzewczej wybieramy urządzenie, które wymaga szerszego przewodu, jak kocioł olejowy czy gazowy.

Opracowanie:

Kom-Frez Marek Grzechnik

Rososz 107

  • tel. 783 493 576

Podziel się