Artykuł sponsorowany Montaż wewnętrznej balustrady na schodach żelbetowych

Montaż wewnętrznej balustrady na schodach żelbetowych

Balustrady ze stali nierdzewnej sprawdzą się zarówno na zewnątrz, jak i w środku obiektów mieszkalnych. Dość często montuje się je na schodach żelbetowych, gdzie są nie tylko elementem zabezpieczającym przed spadnięciem ze schodów, lecz również jedną z dekoracji wnętrza. Zobacz, w jaki sposób montuje się balustrady wewnętrzne na schodach.

Montaż balustrady na schodach – rozmieszczenie słupków

Wewnętrzna balustrada narażona jest na oddziaływanie dynamicznych obciążeń. Jej nieodpowiednie zamontowanie może grozić zarwaniem elementów lub ich uszkodzeniem (wygięcie, pęknięcie). Aby zapewnić właściwą wytrzymałość na codzienną eksploatację, ważne jest prawidłowe osadzenie słupków balustrady. Ich głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń z balustrady na konstrukcje schodów. Poza tym usztywniają poręcze i nie dopuszczają do ich mechanicznego uszkodzenia. Jak informuje specjalista od montażu balustrad z firmy Mz Glass ze Świdwina w województwie zachodniopomorskim, w przypadku schodów żelbetowych słupki balustrady rozmieszcza się co około 90 – 120 cm albo co 3 – 4 stopnie. Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy słupki montuje się na każdym stopniu lub tylko na pierwszym i ostatnim. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wypełnienie balustrady nie wpływa na jej konstrukcje, aczkolwiek musi być ono stabilnie zamocowane.

Jak balustrada wpływa na światło przejścia na schodach?

Montaż balustrady na schodach wiąże się ze zwężeniem ich biegu. Kotwy osadza się w określonej odległości od krawędzi schodów, którą liczy się od żelbetowej konstrukcji schodów, a nie od końca okładziny. Słupki osadza się do biegu w takim miejscu, aby łączniki były minimum 4-5 cm od krawędzi konstrukcji schodów, co nie jest jednoznaczne z odległością od okładziny (ta odległość zwykle jest większa o kilka cm). W przypadku montażu słupków na pojedynczym trzpieniu ustawionym osiowo odległość ich od krańca okładziny wyznacza usytuowanie trzpienia i osi słupka. Zależnie od jego rozmiarów wewnętrzna krawędź słupka jest w odległości od 9 do nawet 19 cm od krawędzi schodów.

W przypadku schodów, które po żadnej stronie nie mają ściany, balustrada musi znaleźć się po obu stronach biegu schodów. To oznacza, że ich szerokość mniejszy się dwukrotnie w porównaniu do wcześniej opisywanej sytuacji. Wówczas w przypadku schodów o szerokości 120 cm, ich bieg może zmniejszyć się nawet o prawie 40 cm, a minimalna szerokość biegu wynosi 80 cm.

Jak wygląda montaż balustrady obok schodów?

Balustrada nie musi znajdować się na schodach. Niekiedy słupki osadza się obok nich. W takiej sytuacji górny i dolny słupek oraz balustrada zabezpieczająca obrzeża otworu na schody powinna być zamocowana do podłogi albo stropu. Gdy podstawa słupka jest osadzana kilkoma łącznikami, mogą być one krótsze. Z kolei w trakcie przykręcania słupka za pomocą jednej kotwy, istnieje ryzyko działania dużych obciążeń. Z tego względu łączniki powinny być dłuższe. Ponadto kotwy muszą przebić nienośną warstwę izolacji i zagłębić się na kilka centymetrów w konstrukcyjnej płycie podłogi albo stropu. W innym wypadku balustrada nie będzie wystarczająco stabilna.

Jeżeli słupki mocowane są na gruncie, należy używać chemicznych kotew, ponieważ łączniki mogą przebić warstwę hydroizolacji. Kotwy chemiczne nie przyczyniają się do powstawania przecieków w miejscach przebicia, ponieważ masa wypełniająca otwór ma właściwości wodoszczelne.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas