Materiał Partnera Jak przebiega przygotowanie inwestycji drogowej?

Jak przebiega przygotowanie inwestycji drogowej?

Każda inwestycja drogowa wymaga wielu etapów projektowych, realizacyjnych oraz powykonawczych. Potrzebne jest tutaj działanie wielu różnych wykonawców, podwykonawców oraz biur projektowych. Istotne jest również zatrudnienie kierowników budowy i wyznaczenie nadzoru inwestorskiego. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, z jakich etapów składa się taka inwestycja.

Zadania biura projektowego

Przy każdej inwestycji budowlanej, takiej jak na przykład budowa nowych odcinków tras lub ich modernizacja, wymagane jest zaangażowanie biura projektowego. Zajmuje się ono kompleksowym wykonaniem opisu technicznego oraz części rysunkowej. Projekt infrastruktury drogowej to jednak nie wszystko. Biuro ma także za zadanie sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Pierwszym etapem podczas planowania inwestycji budowy drogi lub jej elementów jest szczegółowa identyfikacja jej zakresu. Obejmuje ona działania geodezyjne, pomiarowe, analityczne i projektowe. Istotne jest tutaj zaprojektowanie dróg, zjazdów, mostów i na przykład wiaduktów. Ważne staje się również logistyczne zaplanowanie organizacji ruchu.

Dokumentacja urzędowa inwestycji drogowej zawiera odpowiednie mapy do celów projektowych oraz szczegółowe projekty z opisami i rysunkami, a także zezwolenia. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać pozytywną decyzję od odpowiednich urzędów. Tego typu projekt warto zlecić profesjonalnej firmie, która zagwarantuje rzetelnie wykonane prace. W Międzychodzie polecanym przedsiębiorstwem jest Bartosz Agaciak Biuro doradztwa budowlanego.

Działania wykonawców i podwykonawców

Realizacja inwestycji jest najbardziej złożonym etapem prac. Ważne stają się tutaj kompetencje nadzorcy inwestorskiego. Do jego zadań należy kontrola wykonawców, podwykonawców i kierowników budowy. Warto wspomnieć tutaj o nadzorowaniu obiegu dokumentacji i wszystkich innych czynności oraz terminowości.

Przykładowe działania realizacji inwestycji drogowej to terenowe czynności pomiarowe, roboty ziemne i formowanie odpowiedniego korpusu drogi. W trakcie wykonywane są także umocnienia konstrukcji nawierzchni i systemy odprowadzające wody opadowe.

Zakończenie budowy drogi zakłada zgłoszenie wykonanego obiektu, aby uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie. Tutaj ważne jest oświadczenie kierownika budowy, które dotyczy zgodności wykonywania prac z wcześniej przygotowanymi projektami. Po okazaniu dokumentacji możliwa jest eksploatacja przygotowanej drogi.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas