Materiał Partnera Funkcje i zastosowania iniekcji w wybranych pracach budowlanych

Funkcje i zastosowania iniekcji w wybranych pracach budowlanych

Wszystkie budynki podlegają erozji, której stopień jest uzależniony od wielu czynników, jak rodzaj użytego budulca, wiek budynku, warunki atmosferyczne i rodzaj wód gruntowych na których dany obiekt został postawiony, czy naprężenia spowodowane obciążeniami. Postępująca dezintegracja struktury budowlanej może przyjmować różne postaci, od dużego zawilgocenia ścian, przez rozszczelnienie konstrukcji nośnej, aż po jej istotne ubytki. Doskonałym, choć dość skomplikowanym środkiem zaradczym jest zastosowanie jednej z metod iniekcji.

Degradacja budulca

Jedną z częstych przyczyn degradacji struktury budynków jest starzenie się budulca wraz ze spoiwem lub użycie niskiej jakości materiałów budowlanych. Skutkować to może pojawieniem się szczelin i pęknięć w ścianach, które mogą w znacznym stopniu obniżyć statykę budowli i stanowić zagrożenie dla osób ją użytkujących. Fizyczne naruszenie konstrukcji nośnej jest trudne i kosztowne do naprawienia, a jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych w takich przypadkach jest iniekcja, czyli wprowadzenie w strukturę konstrukcji budynku określonej substancji. Jak tłumaczy specjalista z wrocławskiej firmy Ha-Prim Andrzej Hanuszewicz, odbywa się to poprzez wykonanie otworów służących do wprowadzenia środka scalającego na zniszczonej powierzchni poprzez pakery iniekcyjne za pomocą pompy. Otwory najczęściej wykonuje się pod kątem wobec pęknięć, w określonej odległości dla jak najlepszego scalenia rozwarstwień, co pozwala wzmocnić lub uszczelnić konstrukcję. W zależności od rodzaju rozwarstwienia i stanu zawilgocenia ściany używa się różnych metod iniekcji, z których najczęściej używaną jest iniekcja ciśnieniowa. Pod dużym ciśnieniem aplikuje się substancje bitumiczne, żywiczne lub cementowe i jest to stosowane, poza uszczelnianiem omawianych rys i pęknięć, do wzmacniania fundamentów i gruntów przyległych oraz naprawy i uszczelniania konstrukcji żelbetowych.

Hydroizolacja budynków

Równie często iniekcja stosowana jest jako izolacja wodochronna, pozwalająca rozwiązać problem błędnie wykonanej dylatacji budynku lub braku hydroizolacji poziomej. Jedną z najczęstszych przyczyn wilgocenia ścian w budynkach jest zjawisko podciągania kapilarnego, czyli transportowania wody z gruntu w górę ścian przez porowaty budulec przy braku izolacji poziomej-iniekcja środków chemicznych pozwala stworzyć nową barierę poziomą. W tym przypadku również można stosować iniekcję ciśnieniową ale ma ona swoje ograniczenia, podobnie jak iniekcja grawitacyjna polegająca na powolnym wsączaniu się substancji w mury przez odwierty. Obydwu nie można stosować w zbyt grubych lub mokrych ścianach; niezwykle istotne jest odpowiednie dobranie preparatów chemicznych. Ograniczenia to znosi metoda strukturalna wykonywana specjalistycznymi środkami chemicznymi, oraz iniekcja kurtynowa, która dodatkowo może być stosowana do hydroizolacji pionowych. 

Opracowanie:

Ha-Prim Andrzej Hanuszewicz

Wrocław , Pleszewska 14 lok. 13

Podziel się