Materiał Partnera Ekologiczne kotły klasy 5 – budowa i możliwości

Ekologiczne kotły klasy 5 – budowa i możliwości

Polacy wciąż najchętniej ogrzewają swoje domu przy wykorzystaniu paliw stałych – węgla, ekogroszku lub peletu. Do ich spalania mogą być wykorzystywane kotły spełniające wymogi zawarte w europejskiej normie EN 303-5, zaktualizowanej ostatnio w roku 2012. Ustala ona między innymi 3 klasy emisyjne kotłów – najwyższa, obecnie najbardziej efektywna i najbezpieczniejsza dla środowiska naturalnego jest klasa 5. Jak zbudowane są kotły do niej należące i jakie są ich właściwości?

Budowa kotłów klasy 5

Kotły klasy 5 odznaczają się sprawnością powyżej 88%. Efekt ten możliwy jest do uzyskania dzięki wyjątkowej konstrukcji, która odróżnia kotły tej klasy od urządzeń klas 3 (najniższej) oraz 4 (średniej). Podstawową różnicą jest fakt, że kotły te są większe i zajmują więcej miejsca, niż kotły o tej samej mocy niższych klas. Jest to wynikiem zastosowanie bardziej rozbudowanej powierzchni i odpowiednio skonstruowanych kanałów spalinowych – właśnie w celu osiągnięcia tak wysokiej sprawności urządzenia. Druga kwestia to wymóg uzyskania odpowiednich parametrów emisji pyłów, które w najnowszej wersji normy EN 303-5 wynoszą dla kotłów klasy 5 mniej niż 40 mg/m3. Jest to szczególnie trudne w przypadku kotłów opalanych węgle czy ekogroszkiem. Żeby osiągnąć taki poziom emisji pułów stosuje się konstrukcje wielociągowe, o częstej zmianie kierunku przepływu spalin. Korpusy klasy 5 często zawierają pionowe kanały konwekcyjne – w takich konstrukcja spaliny z komory paleniskowej przepływają najpierw w dół, a potem w górę kotła na całej jego wysokości.

Możliwości kotłów klasy 5

Kotły klasy to 5 to obecnie najdroższe produkty w tej kategorii urządzeń grzewczych – najtańsze z nich kosztuję około 8 tysięcy złotych, podczas gdy kotły klasy 3 mogą być nawet połowę tańsze. Oczywiście wraz z mocą urządzenia wzrastają również koszty zakupu. Czy zatem opłaca się w niej inwestować? Zdecydowanie tak. -Wysoka sprawność urządzeń klasy 5 sprawia, że są one dużo bardziej oszczędne, niż kotły niższych klas – wyjaśnia przedstawiciel firmy Topten – Kotły klasy 4 charakteryzują się sprawnością na poziome od 82 do 84%. Nawet kilkuprocentowy wzrost sprawności, z 84 do 88%, powoduje, że do wytworzenia danej ilości energii cieplnej kocioł klasy 5 potrzebuje mniej paliwa, niż kotły klasy 3 i 4 o tej samej mocy. Tym samym zmniejszają się wydatki na ogrzewania domu. Drugą kwestią jest fakt, że kotły tej klasy są dużo bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, co jest zasługą znacznie ograniczonej emisji pyłów oraz związków chemicznych, takich jak tlenek węgla. Emisje te można dodatkowo obniżyć, stosując ekogroszek lub pelet zamiast węgla.

Podziel się