Materiał Partnera Docieplanie domu – najczęstsze przyczyny utraty energii

Docieplanie domu – najczęstsze przyczyny utraty energii

W celu obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem domu, warto zainwestować w jego docieplenie. Prawidłowo wykonana izolacja termiczna elewacji, stropu lub poddasza użytkowego wpływa na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą. Przed rozpoczęciem działań, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które zapewnią odpowiedni efekt.

Złego początki

Z badań wynika, że ponad 70 procent polskich domów jednorodzinnych, to budynki nieocieplone lub ocieplone zbyt cienkimi warstwami izolacji. Przez nieizolowane ściany z domu ucieka 20-25% ciepła, przez dach do 30%, przez podłogę 10-15%, przez nieszczelne okna i drzwi 10-20%. Przed zatrudnieniem ekipy remontowej do ocieplenia domu należy porządnie się przygotować i zapoznać z najczęstszymi błędami popełnianymi podczas ocieplania domu.

Najczęstszym błędem, pojawiającym się na samym początku, jest brak prawidłowo wykonanego projektu uwzględniającego analizę  cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych. Może on powodować dobór niewłaściwej grubości  termoizolacji, a co za tym idzie – braki w ociepleniu. Wszelkie prace ociepleniowo-elewacyjne najlepiej prowadzić zgodne z prawidłowo wykonanym projektem, a odstępstwa konsultować z jego autorem. Niewielka zmiana, dotycząca np. tynku zewnętrznego może skutkować odparzeniem się warstwy elewacji, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na trwałość całej przegrody. Ocieplić należy wszystkie elementy zewnętrzne przegród, w tym również balkony i tarasy nad pomieszczeniami. Uwagę należy również zwrócić na nieocieplone balkony, które są mostkami termicznymi, dlatego nie wolno pomijać tych elementów podczas termomodernizacji budynku. Zły wpływ na wydajność izolacji ma jej pozostawienie bez osłony na wpływy atmosferyczne. Nieosłonięta wełna mineralna łatwo nasiąka wodą, a styropian wystawiony na działanie słońca ulega powierzchniowej degradacji, która może pogorszyć przyczepność warstw wykończenia. Zawilgocona izolacja termiczna nie jest skuteczna. Brak listwy startowej i wywinięcia siatki na styropian powoduje, że jest on narażony na działanie czynników atmosferycznych, gryzoni i ptaków. Częstym problemem są szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia. Miejsca te są mostkami termicznymi. Ich powstawaniu najskuteczniej zapobiega zastosowanie izolacji z dwóch warstw - z wzajemnym przesunięciem styków. Nieoczyszczenie ścian z luźnych tynków i pyłów skutkuje tym, że warstwa ocieplenia przyklejana jest do tynku, który w każdej chwili może odpaść. To podstawowy błąd, który często jest popełniany. Za cienka warstwa styropianu lub wełny mineralnej może powodować wykraplanie się pary wodnej w warstwie konstrukcyjnej. Podczas prac ociepleniowych ważne jest przestrzeganie przerw technologicznych.

Podczas ocieplania budynku, kluczowe jest dobranie odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego oraz fachowość wykonania.

Opracowanie:

Danplex Michał Danilczyk

Gościcino , Słoneczna 88

Podziel się