Materiał Partnera Czym są pomiary elektryczne?

Czym są pomiary elektryczne?

O konieczności pomiarów elektrycznych słyszał każdy, szczególnie właściciele i zarządcy budynków, na których ciąży obowiązek ich regularnego zlecania. Warto pamiętać, że nie jest to wyłącznie widzimisię urzędników a niezwykle ważna czynność, która ma zapewnić bezpieczeństwo. Na czym polegają pomiary elektryczne i jak często powinno się je wykonywać?

Kiedy zlecić pomiary?

Obowiązek regularnego wykonywania pomiarów elektrycznych mają właściciele niektórych budynków, między innymi magazynów, bloków mieszkalnych, hal produkcyjnych i siedzib firm. W przypadku domów jednorodzinnych, pomiary zleca się po montażu instalacji, aby móc wykonać odbiór budynku. Wykonuje się je w celu zwiększenia bezpieczeństwa, aby uniknąć niebezpiecznych wypadków np. porażenia prądem lub pożarów. Regularne pomiary elektryczne wykonuje się raz na 5 lat i może to zrobić tylko odpowiednio uprawniona osoba. Pomiary elektryczne oferuje między innymi firma Krystiana Zająca, której siedziba znajduje się w Rzędowicach na terenie województwa opolskiego. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Na czym polegają pomiary?

Przed przystąpieniem do pomiarów specjalista musi zobaczyć całą instalację, w celu sprawdzenia poprawności wykonania oraz dokręceniu wszystkich styków, Z biegiem lat miedź lub aluminium utleniają się, przez co powstają luźne styki, które są niebezpieczne i na początku zaczynają grzać przewody, a później dochodzi do pożarów. Pomiary elektryczne przebiegają w kilku etapach, a elektryk wykonuje następujące czynności:

  1. Pomiar rezystencji izolacji przewodów instalacji, który polega na zmierzeniu natężenia prądu płynącego przez izolację pod wpływem napięcia stałego.
  2. Pomiar pętli zwarcia, czyli sprawdzenie poprawności działania włącznika nadmiarowo-prądowego oraz wkładki topikowa.
  3. Pomiar skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, poprzez sprawdzenie odłączenia zasilania przez wyłącznik różnicowo-prądowy, gdy na obudowie pojawi się napięcie.

Konieczne jest wykonanie również pomiaru rezystencji uziemienia. Po wykonaniu pomiarów elektryk spisuje wszystkie wyniki i sporządza raport, w którym uwzględnia stan instalacji elektrycznej.

O czym trzeba pamiętać?

Oprócz przestrzegania terminów okresowych pomiarów elektryczny bardzo ważne jest dbanie o stan całej instalacji. Jeśli podczas kontroli zostaną wykryte jakiekolwiek usterki, bardzo ważne jest ich szybkie wyeliminowanie. Prąd elektryczny może być niebezpieczny i zagrażanie nie tylko wyposażeniu, ale również zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Porażenie prądem lub wywołane przez niego pożary nie należą do rzadkości. Właściciele firm muszą pamiętać o tym, aby zastosować również inne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz nakłonić swoich pracowników do przestrzegania regulaminu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dzięki temu można zadbać o bezpieczeństwo na wypadek nagłej usterki związanej z instalacją elektryczną. W firmach, gdzie są substancje żrące, wykonuje  się rzadziej pomiary. Zależy to czynnika, jaki panuje na danym zakładzie pracy.

Opracowanie:

Podziel się