Materiał Partnera Czym są instalacje sanitarno-grzewcze?

Czym są instalacje sanitarno-grzewcze?

Sieć wodna znajdująca się w domu składa się z kilku ważnych instalacji, które w technicznym slangu nazywane są sanitarnymi. Instalacje te doprowadzają czystą wodę zimną oraz ciepłą i odprowadzają zużytą. Składają się na nie instalacja odpływowa lub kanalizacyjna. Jakie jeszcze ważne zadania spełniają instalacje sanitarno-grzewcze i co warto o nich wiedzieć?

Instalacje sanitarno-grzewcze i ich funkcje

Poza doprowadzaniem i odprowadzaniem wody zadaniem instalacji sanitarno-grzewczych jest również zapewnienie centralnego ogrzewania poprzez rozprowadzenie wody służącej do ogrzewania. Każda instalacja składa się z wielu elementów.

Elementy instalacji sanitarno-grzewczej

Elementem nadrzędnym instalacji wodnej są rury. Mogą się one różnić materiałem, z którego są wykonane oraz średnicą. W instalacjach wodociągowych i w instalacji grzewczej budynku najczęściej stosuje się rury o średnicy ½ cala, czyli ok. 15 mm. Są one poziome i służą głównie do baterii umywalkowej, zlewozmywaka, spłuczek czy grzejników. Niektóre odbiorniki, takie jak bateria wannowa, potrzebują rur o większej średnicy ¾ cala, czyli 20 mm. Rury w instalacji doprowadzającej wodę czy w instalacji odpływowej analogicznie posiadają większą średnicę.

Połączenia odcinków rur dokonuje się poprzez spawanie, klejenie czy zagrzewanie. Do tego procesu potrzebne są kształtki, które pełnią funkcję biernych elementów łączących. I tak spośród kształtek wymienia się mufę, czyli krótki kawałek szerszej rurki, kolanka redukcyjne, trójniki i czwórniki. Przy większej liczbie rozgałęzień stosuje się urządzenia zwane rozdzielaczami.

Struktura sieci instalacji sanitarno-grzewczych

Uważa się, że jeśli technologia budowy na to pozwala, to wszelkie przewody powinny być ukryte w bruzdach ściennych czy we wnętrzu ściany. Przewody z tworzyw sztucznych coraz częściej wpuszcza się w podkładową warstwę podłogi. Dzięki temu możliwe jest odejście od tradycyjnej zasady, że przewody powinny biec równolegle lub prostopadle do ścian czy stropów. W takiej sytuacji warto zaznaczyć ich dokładny przebieg na planie pomieszczenia, gdyż w przypadku jakiegokolwiek wypadku lub awarii będzie wiadomo, z której strony wiercić otwory. W każdym budynku (nie tylko mieszkalnym) znajdują się różne instalacje, które siłą rzeczy muszą się w pewnych miejscach krzyżować lub nawet biec obok siebie na dłuższych odcinkach. Jak słusznie podkreślają specjaliści z Terwo sp. j., przewody elektryczne i gazowe muszą być zawsze prowadzone nad wodnymi. W przypadku elektrycznych biegnących równolegle do wodnych musi zostać zachowana odległość co najmniej 50 cm. Gazowe zaś powinny być oddalone od wodnych o nie mniej niż 15 cm.

Opracowanie:

Terwo sp.j.

Łódź , Pogonowskiego 69

Podziel się