Materiał Partnera Charakterystyka kurków wodnych

Charakterystyka kurków wodnych

Żadna instalacja nie może działać bez odpowiedniej armatury, która pozwalałaby na regulowanie sposobu jej pracy i wpływanie na sposób transportowania przenoszonego medium. Jednym z najważniejszych elementów składających się na oprzyrządowanie instalacji wodnych są wszelkiego typu zawory. W zależności od swojego typu i konstrukcji mogą one sterować ilością przepływającej cieczy, kierunkiem przepływu, czy umożliwiać filtrację.

 

Zawory w instalacjach wodnych

Zawory, zwane niekiedy także kurkami, pozwalają na zmianę charakterystyki przepływu cieczy w instalacji hydraulicznej. Jednym z podstawowych zadań, jakie mogą realizować, jest całkowite odcinanie przepływu. Do osiągnięcia takiego rezultatu mogą być wykorzystywane zawory o różnej konstrukcji, zarówno grzybkowe, jak i zasuwane czy kulowe. Każdy z nich działa na nieco innej zasadzie – tłumaczy przedstawiciel firmy Krotos, która jest producentem zaworów do cieczy i gazów.

W przypadku kurków wodnych o budowie grzybkowej przepływ wody jest blokowany za sprawą obrotów pokrętła, które skutkują opuszczeniem metalowego trzpienia i umieszczonego na jego końcu grzybka zamykającego światło rury. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość precyzyjnej regulacji przepływu, wadą konieczność wykonania wielu obrotów pokrętła, zanim przepływ zostanie zablokowany.

Zawory zasuwowe działają na podobnej zasadzie co grzybkowe. W tym przypadku dzięki obrotom wrzeciona światło rury jest zamykane opuszczającym się klinem. Ich zaletą jest to, że umożliwiają niezaburzony przepływ cieczy, a wadą brak możliwości stosowania w razie potrzeby sterowania ilością płynącej wody.

Zawory kulowe działają dzięki obracaniu wydrążonej kuli umieszczonej w świetle przewodu. Po obrocie o 90° przepływ jest całkowicie zablokowany. Ich największą zaletą jest szybkość działania, niezawodność oraz mało skomplikowana budowa ograniczająca możliwość wystąpienia awarii.


Kurki wodne kulowe

Kurki wodne kulowe mogą być używane w różnych instalacjach wodnych. Sprawdzają się zarówno przy wyższych, jak i niższych ciśnieniach. Mogą być oferowane w różnych średnicach i zakresach dopuszczalnych temperatur.

Bardzo popularną grupę stosowaną w wodociągach są zawory o przekrojach od DN 50 do 80. Dzięki wyposażeniu w kołnierze pozwalające na łączenie z innymi elementami instalacji za pomocą śrub mogą być używane w instalacjach ciśnieniowych w różnych zakresach ciśnienia. Często wykorzystywaną grupą są zawory, które mogą pracować w ciśnieniach nominalnych  od PN 16 do PN 40.

W przypadku zaworów kulowych ich ważną cechą jest niska awaryjność. Jednak mimo tego, ważną pożądaną cechą dodatkową jest możliwość rozebrania kurka wodnego, m.in. w celu wymiany uszczelnień. Dzięki temu czas pracy zaworu może być znacznie wydłużony, co wpływa korzystnie na koszty eksploatacji całej instalacji.

Podziel się