Materiał Partnera Budowa ścieżki i podjazdu przy domu – prace ziemne

Budowa ścieżki i podjazdu przy domu – prace ziemne

Przed każdym domem jednorodzinnym tworzone są podjazdy dla samochodów, czy też piękne ścieżki. Wykonywane są one z drobnych ozdobnych kostek brukowych, z tych postarzałych i różnokolorowych, czy też z większych płyt symetrycznych lub asymetrycznych. Ich dobór, czy ułożenie to nie jedyne wyzwanie inwestycyjne. Aby nasza ścieżka lub plac nie ulegały odkształceniom po latach użytkowania oraz przy deszczach oraz mrozach, należy szczególną uwagę zwrócić na przygotowanie dla nich podłoża.

Projekt ma duże znaczenie

Aby rozpocząć pracę nad ścieżką, placem, czy podjazdem przy naszym domu, należy zwrócić się o pomoc do firmy budowlanej o szerokich kompetencjach. Tworzenie odpowiednich konstrukcji polega na ich precyzyjnym zaprojektowaniu. Brane pod uwagę są warunki techniczne działki, warunki geotechniczne, rozmieszczenie uzbrojenia terenu, styl domu i ogrodu, budżet, a także gusta klienta. Skupiając się zaś na własnościach gruntowych, przede wszystkim określana jest klasa ziemi, jej podatność na nasiąkliwość wody, na działanie mrozu, porost chwastów i mchu, czy na odkształcenia. Ważna jest także ziarnistość gruntu.

Korytowanie i niwelacja terenu

Prace ziemne poprzedzające działania brukarskie dotyczą przede wszystkim korytowania oraz niwelacji terenu, co ważne jest dla późniejszej jakości danego placu, parkingu, czy chodnika. Korytowanie polega przy tym na wykonywaniu precyzyjnie wyznaczonego koryta dla danej konstrukcji. Głębokość przy tym zależy od rodzaju gleby oraz od typu zakupionej kostki brukowej. W przypadku gruntu bardzo wilgotnego i słabego w swojej nośności, należy wykonać odpowiednią podbudowę. Mowa o wymianie ziemi, a także o przygotowaniu warstwy utwardzającej. Wykorzystuje się przy tym różnego rodzaju kruszywa, w tym coraz częściej te recyklingowe, pochodzące z rozbiórek starych obiektów budowlanych.

Jeśli chodzi o niwelację, uznaje się za nią wyrównywanie podstawy terenu do planowanej powierzchni. Zakładany jest najczęściej niewielki spadek skośny terenu tak, aby uniknąć powstawania kałuż. Te występują zawsze tam, gdzie podbudówka, lub niwelacja terenu nie zostały wykonane prawidłowo lub bardzo precyzyjnie. Współpraca z dobrą firmą wykonawczą jest zatem bardzo ważna!

W poszukiwaniu dobrego wykonawcy

O ile przy tworzeniu przydomowych ścieżek, podjazdów i chodniczków wystarczą nam usługi „zwykłych” firm brukarskich, o tyle przy większych inwestycjach związanych z parkingami oraz szlakami rowerowymi w miastach, potrzebna jest pomoc wyspecjalizowanych przedsiębiorstw budowlanych. Przykładem jest firma PEDROBUD, która oprócz brukarstwa zajmuje się profesjonalnymi wielkopowierzchniowymi robotami ziemnymi, czy tworzeniem sieci sanitarnych. Wybierając wykonawcę zwracaj zatem uwagę na liczbę pomyślnie wykonanych inwestycji, na referencje wystawione od klientów, czy też na posiadaną technologię. Dzisiaj wiele procesów brukarskich można wykonywać w zautomatyzowany sposób. Sprzyja to szybszej realizacji zleceń i optymalizacji kosztów tzw. „robocizny”.

 

Podziel się