Materiał Partnera Badania prefabrykatów

Badania prefabrykatów

We wszelkich procesach budowlanych niezwykle istotną rolę odgrywa jakość stosowanych materiałów. Prawidłowo wykonane materiały, w zgodzie ze wszystkimi technologicznymi założeniami ich produkcji, to gwarancja, że realizowana konstrukcja budowlana będzie trwała, solidna i spełni wszystkie oczekiwania swych konstruktorów.

Badania materiałowe „in situ”

Projektanci budynków i budowli w swych obliczeniach muszą uwzględniać różne parametry charakteryzujące materiały, które mają tworzyć budowany obiekt. Nadmierne odstępstwa w jakości tych materiałów mogą mieć katastrofalne skutki. Dlatego badania materiałowe „in situ” są w wielu przypadkach niezbędnym elementem kontrolnym, który pozwala upewnić się, że stosowane na budowie materiały spełniają wszystkie założenia uwzględniane przez konstruktorów stawianego właśnie obiektu.

Laboratoryjna kontrola prefabrykatów budowlanych

Kontrola „in situ” materiałów budowlanych, jak dowiadujemy się w ogólnopolskiej sieci laboratoriów badawczych BARG, to nie tylko badanie przeprowadzane bezpośrednio na placu budowy, ale także w miejscu ich wytwarzania, a więc w betoniarniach, cegielniach, czy w zakładach prefabrykacji. Badanie mieszanek betonowych to określanie ich składu i konsystencji. Natomiast badanie gotowych prefabrykatów to wskazywanie ich mechanicznych właściwości oraz trwałości, a więc opisywanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie, odporności na ścieranie na tarczy BÖHMEGO, właściwości ogniowych, przewodności cieplnej, odporności na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzającej, nasiąkliwości i innych istotnych parametrów wymaganych normami. Takim badaniom podlegają drobne elementy, jak bloczki betonowe czy cegły, ale także takie prefabrykaty żelbetowe, jak np. schody, balkony, słupy, płyty stropowe, nadproża i tak dalej.

Badanie elementów murowych

Badanie elementów murowych to oczywiście przede wszystkim określanie właściwości i jakości bloczków, pustaków i cegieł, bo to z nich przede wszystkim wykonuje się większość elementów murowanych budynku, czyli po prostu ścian. To od jakości materiałów zastosowanych do wymurowania ścian będzie zależała klasa energetyczna budowanego obiektu. Oczywiście zaprawy murarskie również powinny spełniać wszelkie założenia konstrukcyjne, dlatego i one muszą być poddawane stosownym badaniom.

Podziel się