Materiał Partnera Badania geotechniczne na budowie – Twoja inwestycja na pewnym gruncie

Badania geotechniczne na budowie – Twoja inwestycja na pewnym gruncie

Inwestycja budowlana to skomplikowane przedsięwzięcie, którego powodzenie wymaga spełnienia wielu warunków. Niezaprzeczalnie jednym z podstawowych jest wybór odpowiedniego miejsca na budowę, gdyż stateczność budowli w ogromnym stopniu zależy od właściwości profilu gruntowego, na którym postanowiliśmy zrealizować inwestycję. Dlatego też aby odpowiednio wybrać działkę warto zwrócić się do profesjonalistów o pomoc, a co za tym idzie pierwszym co powinniśmy zrobić przed zakupem są badania geotechniczne gruntu.

Czym jest geotechnika

Posadowienie budynku na nieznanym gruncie może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń w jego konstrukcji. Dlatego też jeśli nie znamy składu i struktury gruntu na działce, możemy zwrócić się do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o udostępnienie map geologicznych lub hydrogeologicznych, aczkolwiek zdecydowanie pewniejszym i bardziej miarodajnym rozwiązaniem jest zlecenie wykonanie badania geotechnicznego specjalistom, na przykład z firmy Eco-Geo, co pozwoli dokładnie określić warstwy gleby, gdyż geotechnika jest nauką badającą właściwości gruntu. Celem poznawania jakości gruntu jest odpowiednie zaprojektowanie oraz wykonywanie budowli ziemnych i podziemnych, fundamentów budynków i nawierzchni dróg, a dokładne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez badanie geotechniczne pozwala określić obszary zalegania gruntów słabo nośnych np. torfów i wód gruntowych.        
Warto przy tym pamiętać, że jeszcze jakiś czas temu przepisy nie nakładały na inwestorów obowiązku wykonywania czynności takich jak wykonanie badania geotechnicznego. Jednakże współczesne prawo klasyfikuje obiekty do jednej z trzech kategorii geotechnicznych, przy czym każda z tych kategorii wymaga zbadania gruntu we właściwym dla niej stopniu. Od 29 kwietnia 2012 roku wymóg dotyczący sporządzenia opinii geotechnicznej dotyczy obiektów wszystkich trzech kategorii geotechnicznych, a co za tym idzie opinię tego typu należy posiadać również przed rozpoczęciem budowy standardowego domu jednorodzinnego. Kategorię geotechniczną każdorazowo określa projektant obiektu.

Przebieg i wynik badania geotechnicznego

Podstawą do przeprowadzenia analiz gruntu są odwierty geotechniczne (minimum trzy). Zanim jednak wykonamy tego typu prace geotechniczne, firma która będzie zajmować się badaniem działki powinna uzgodnić z właścicielem czas i dokładne miejsce przebiegu badania. Na początku badania, geolog powinien ustalić punkty na działce, gdzie będą wykonywane odwierty i nanieść je na mapę działki. Warto przy tym pamiętać, że
w zależności od specyfiki budynku różna będzie także głębokość wykonanych odwiertów. Następnie, w przygotowane w ten sposób otwory, wprowadza się drążki pomiarowe (stożki), działające w oparciu o układy elektryczne, bądź mechaniczne. Po wykonanych odwiertach
i pobraniu próbek gleby, firma przeprowadzająca badanie powinna przywrócić grunt do stanu sprzed badania.           
Dzięki tego typu działaniom możemy określić przede wszystkim:

  • poziom wód gruntowych,
  • agresywność chemiczną wód gruntowych,
  • kategorię oraz rodzaj i spoistość gruntu ,
  • właściwości fizykomechaniczne gleby,
  • zjawiska zboczowe – badania wykonywane dla inwestycji zlokalizowanych w pobliżu lub na skarpach i zboczach, określają statyczność podłoża oraz ewentualne prawdopodobieństwo osunięcia i pozwalają wybrać metodę wzmocnienia gruntu.

Wykonywanie badań geotechnicznych to inwestycja, która niewątpliwie wiąże się z pewnymi wydatkami, jednakże w konsekwencji może ona doprowadzić do poważnych oszczędności po stronie przyszłego inwestora.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas