Materiał Partnera Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, to jeden ze sposobów na walkę z bezrobociem. Metoda ta ma nakłaniać do przedsiębiorczości i zakładania firm, szczególnie, że sama pomoc finansowa jest w tym przypadku bezzwrotna. Aby jednak ją uzyskać, jest kilka bardzo konkretnych wymogów, które należy spełnić. Jakich? 

Pomoc z Urzędu Pracy – dla kogo?

O bezzwrotną dotację na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby, które:

  • są zarejestrowane jako osoba bezrobotna,
  • w okresie 12 miesięcy przed przekazaniem wniosku, nie odmówiły podjęcia zatrudnienia, szkolenia, stażu, robót publicznych lub prac społecznych, bez ważnej przyczyny,
  • nie podejmowały działalności gospodarczej w czasie 12 miesięcy przed przekazaniem wniosku o dotację,
  • przed złożeniem wniosku, w okresie dwóch lat, nie była skazane za przestępstwa gospodarcze (przeciwko obrotowi gospodarczemu).

Kwota dotacji z Urzędu Pracy

Wysokość przekazywanych dotacji może różnić się w zależności od miejsca na mapie Polski, a dokładne informacje na ten temat można znaleźć w regulaminach danych podmiotów. Średnio jednak taka kwota wynosi tyle, ile sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw, czyli około 24 tys. zł. Jeśli uda nam się uzyskać dofinansowanie, musi ono zostać wykorzystane z celem zgodnym z tym, który został ujęty we wniosku. Złamanie warunków, w tym prowadzenie działalności krócej niż przez 12 miesięcy, będzie wymagało zwrotu danej kwoty, wraz z odsetkami.

Na co można przeznaczyć środki z Urzędu Pracy?

Dotacje mogą być przeznaczone tylko na ściśle określone cele, zawarte we wniosku. Obejmują one:

  • nabycie maszyn, oprogramowania lub innego wyposażenia, które jest niezbędne dla rozpoczęcia działalności,
  • nabycie materiałów oraz towarów,
  • reklamę działalności,
  • zakup materiałów, które można przeznaczyć na wyremontowanie i adaptację lokalu, np. uzyskanie połączenia sieciowego,
  • konsultacje i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności,
  • nabycie strony internetowej dla działalności.

Pozyskanie dotacji z Urzędu Pracy może okazać się dla młodego przedsiębiorcy ogromnym ułatwieniem. Jeśli jednak mimo ogólnodostępnych informacji uznamy, że potrzebujemy pomocy w procesie ubiegania się o te środki, możemy skorzystać z pomocy doradców, np. w biurach rachunkowych. Takie wsparcie świadczy np. Maria Piątkowska z firmy Meritum w Jaśle, która poza usługami księgowymi, pomaga właśnie w zakładaniu działalności gospodarczej.  

Podziel się