Artykuł sponsorowany Czy szkolenia BHP i ppoż. można przeprowadzać online?

Czy szkolenia BHP i ppoż. można przeprowadzać online?

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP i przeciwpożarowych dla wszystkich pracowników zatrudnianych na różnych stanowiskach. W większości przypadków tego typu instruktaże odbywają się w formie stacjonarnej. Niekiedy jednak istnieje również możliwość zorganizowania stosownych kursów online. Zobacz koniecznie, kiedy da się skorzystać z takiej opcji oraz jak to wygląda w praktyce.

Różne rodzaje szkoleń BHP i ppoż.

Szkolenia BHP zazwyczaj dzieli się na kursy wstępne i okresowe. Tym pierwszym poddaje się nowo zatrudnionych pracowników, a także studentów i uczniów odbywających praktykę w danym zakładzie pracy. W skład szkoleń wstępnych wchodzi instruktaż ogólny oraz stanowiskowy.

Okresowe szkolenia BHP natomiast organizuje się co najmniej raz na trzy lata (w przypadku osób wykonujących szczególnie niebezpieczne prace raz do roku, a pracowników administracyjno-biurowych – raz na 6 lat). Zwykle takie warsztaty przybierają postać kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego. Służą one przede wszystkim uzupełnieniu i utrwaleniu wiedzy z zakresu BHP.

Z kolei szkolenia przeciwpożarowe zwykle przeprowadzane są w ramach instruktażu BHP. Niekiedy jednak pracodawcy decydują się na organizację osobnych kursów ze wspomnianego zakresu. Dotyczy to w szczególności tych firm, w przypadku których ryzyko wybuchu pożaru jest wysokie.

Szkolenia BHP i ppoż. w formie online – czy to w ogóle możliwe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi szkolenia BHP i ppoż. mogą odbywać się w formie online. Zazwyczaj dotyczy to przede wszystkim kursów okresowych prowadzonych w formie samokształcenia kierowanego, w których udział biorą pracodawcy, przedstawiciele kadr zarządzających, a także pracownicy służb BHP i administracyjno-biurowi. Szkolenia online organizowane przez takie placówki, jak BHP Szkolenia Work-Management, służą zaktualizowaniu lub uzupełnieniu zakresu wiadomości z zakresu BHP na podstawie przekazanych przez firmę szkoleniową materiałów dydaktycznych.

Warto mieć świadomość, że wraz z nastaniem pandemii COVID-19 dopuszczono także możliwość przeprowadzania kursów wstępnych BHP i ppoż. przez internet. Na udział w szkoleniach okresowych online zezwolono również pracownikom fizycznym.

Szkolenia BHP i ppoż. w formie e-learningu mają kilka zalet. Przede wszystkim umożliwiają one pracownikom wzięcie udziału w zajęciach, niezależnie od pory i miejsca aktualnego przebywania. Ponadto ich organizacja jest mniej kosztowna dla firm.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas