Artykuł sponsorowany Wybór domu opieki dla seniora

Wybór domu opieki dla seniora

Dom opieki dla seniora jest często traktowany jako ostateczność. Z drugiej strony obecnie w tego typu placówkach panują wysokie standardy, które zapewniają starszym osobom godne życie i ciekawe spędzanie wolnego czasu. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, kiedy należy się zastanowić nad skierowaniem starszej osoby do domu seniora. Doradzamy również jak wybrać placówkę, która otoczy taką osobę troskliwą opieką.

Skierowanie do domu seniora

Szereg zaburzeń zachowania, w tym agresja, niepokój czy tzw. wędrowanie, daje podstawy do umieszczenia danej osoby w domu seniora. Ale decydują o tym nie tylko kwestie związane z chorobą lub niedołężnością takiej osoby. Istotną przyczyną jest również brak możliwości zapewnienia stosownej opieki przez rodzinę. Brak opiekuna lub jego choroba to wystarczające powody, aby skorzystać z pomocy domu spokojnej starości. Nie można też zarzucać rodzinie braku chęci do opieki nad starszą osobą. To często wymaga wręcz heroicznego wysiłku i porzucenia wszystkich dotychczasowych zajęć. Nie każdy może sobie na to pozwolić pod względem finansowym, ale i psychicznym. Dlatego z pomocą przychodzi dom opieki dla osób starszych. Oczywiście zgodę na umieszczenie w domu seniora musi wyrazić również osoba, która ma być tam umieszczona. Chyba, że nie jest w stanie sama decydować o sobie. Wtedy decyzję podejmują najbliżsi.


Jaki dom spokojnej starości wybrać?

Tak naprawdę do wyboru mamy kilka typów placówek, a mianowicie:

  • Dom Opieki,
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Każda z instytucji działa na nieco innych zasadach. Kryteria ich wyboru będą jednak bardzo zbliżone. Aby podjąć trafną decyzję warto choćby na jedno popołudnie odwiedzić wybraną placówkę. Można wtedy przyjrzeć się bliżej obiektowi, ocenić jego czystość, porozmawiać z personelem oraz rodzinami innych podopiecznych. Takie zebranie opinii oraz własnych spostrzeżeń może dać nam obraz danej placówki i jednocześnie pomóc w podjęciu decyzji.

Opieka w domu seniora

Kluczową kwestią, którą powinniśmy przeanalizować jest jakość opieki w domu seniora. W największym stopniu seniorzy znajdują się pod opieką pielęgniarek oraz opiekunek. Dużo rzadziej mają kontakt z lekarzami. Warto poznać personel osobiście, a także sprawdzić kwalifikacje osób pracujących w zespole. Przecież oprócz empatii oraz tzw. dobrego podejścia do podopiecznych liczą się też kwalifikacje oraz umiejętności zachowania w kryzysowych sytuacjach.

Ważną kwestią jest także liczebność personelu. Im mniej podopiecznych znajduje się pod opieką jednej pielęgniarki, tym więcej czasu ma dla każdego z nich.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru domu seniora

Odwiedzając dom seniora warto zapytać i sprawdzić jak wygląda organizacja dnia podopiecznych. Należy zweryfikować czy dany ośrodek zapewnia pensjonariuszom odpowiednią dawkę aktywności fizycznej. Istotną kwestią jest organizacja czasu wolnego, ale także zaplecze rehabilitacyjne.

Bardzo ważne pytanie, jakie powinniśmy zadać, dotyczy tzw. kontroli snu. Warto dowiedzieć się czy i w jakich sytuacjach personel stosuje leki nasenne. Kontrola przeciwbólowa oraz postępowanie przeciwodleżynowe to kolejne ważne kwestie. I wreszcie najważniejsze pytanie, które dotyczy możliwości pobytu danej osoby w domu opieki do końca życia. Profesjonalny dom seniora powinien być przygotowany na ewentualne pogorszenie stanu zdrowia podopiecznych oraz ogólne zmniejszenie ich mobilności. Dom Seniora „A w sercu maj” znajdujący się w Woli Czołnowskiej jest placówką spełniającą te standardy. Pod opieką personelu domu seniora znajdują się osoby z terenu całego województwa lubelskiego.

Wybór domu seniora jest bardzo ważną decyzją. To od naszej decyzji zależy standard życia najbliższych. Dlatego wszelkie kroki w tej kwestii należy podejmować z wielką rozwagą.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas